nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

”Tjänar på att ha lite mindre optimistiska anställda”

Att tänka positivt har blivit ett uttjatat slagord. Det tycker författarna till en ny bok som med allvar och humor ifrågasätter sanningen om den positiva och optimistiska människan.

– Lycklig pessimism är bra för alla, inte minst för företag och organisationer som skulle tjäna på att ha lite mindre optimistiska anställda, säger Janne Bylund som tillsammans med Mattias Lundberg har skrivit boken Den lyckliga pessimisten.

De menar att det finns en väg bortom den ytliga klämkäckheten om att alltid vara positiv och lycklig, något de anser inte är realitistiskt och inte passar alla.

– Det var på tiden att någon tog taktpinnen och skrev en bok som avfärdar ”sanningen” om det positiva tänkandet, en sanning som startade i början av 1980-talet, men som ingen på allvar vågat ifrågasätta. Nu sker det, säger Mattias Lundberg.

Enligt författarna gör boken upp med optimistkonsulterna och drar sig inte för avslöja både kända och mindre kända optimisters misslyckanden. De vill istället visa hur man skapar realistiska förväntningar på sitt eget liv, både privat och i yrkeslivet, lär sig skratta åt mänskliga brister och skapa realistiska förväntningar.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här