nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

”Tjänar på att ha lite mindre optimistiska anställda”

Att tänka positivt har blivit ett uttjatat slagord. Det tycker författarna till en ny bok som med allvar och humor ifrågasätter sanningen om den positiva och optimistiska människan.

– Lycklig pessimism är bra för alla, inte minst för företag och organisationer som skulle tjäna på att ha lite mindre optimistiska anställda, säger Janne Bylund som tillsammans med Mattias Lundberg har skrivit boken Den lyckliga pessimisten.

De menar att det finns en väg bortom den ytliga klämkäckheten om att alltid vara positiv och lycklig, något de anser inte är realitistiskt och inte passar alla.

– Det var på tiden att någon tog taktpinnen och skrev en bok som avfärdar ”sanningen” om det positiva tänkandet, en sanning som startade i början av 1980-talet, men som ingen på allvar vågat ifrågasätta. Nu sker det, säger Mattias Lundberg.

Enligt författarna gör boken upp med optimistkonsulterna och drar sig inte för avslöja både kända och mindre kända optimisters misslyckanden. De vill istället visa hur man skapar realistiska förväntningar på sitt eget liv, både privat och i yrkeslivet, lär sig skratta åt mänskliga brister och skapa realistiska förväntningar.

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här