nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tio vägar att identifiera framgångsrika anställda

Chefer fokuserar på personlighet när de satsar på vissa anställda, visar en undersökning från Tableau. Men begreppet personlighet kan här tydligare definieras som emotionell intelligens.

I undersökningen är personlighet den egenskap som flest av de 500 tillfrågade affärsledarna anger som det viktigaste för en framgångsrik anställd, skriver Forbes. Näst flest har valt förmåga att passa in i kulturen som viktigast, följt av skicklighet i arbetsuppgifterna.

När det gäller personlighet konstateras att den är svår att ändra på och att den formas under uppväxten och har sin utgångspunkt i intellektet och IQ. Men många av de tillfrågade ledarna verkade ha blandat ihop begreppen kring personlighet med vad man kallar emotionell intelligens, EQ. Och den är i motsats till IQ möjlig att utveckla och förändra. Vilka är då dragen i EQ som utmärker framgångsrika anställda?

För det första fokuserar inte dessa personer på belöningar och bonusar i första hand utan är trygga i att de kommer när jobbet är utfört. Men de bekymrar sig inte ens om detta. De fokuserar heller inte på vad deras arbetsbeskrivning säger utan går gärna utanför dess gränser om det krävs.

För det andra tolererar de konflikter om det behövs. De söker absolut inte konflikter, men de springer inte iväg när sådana uppstår. De klarar också av sådana situationer lugnt och logiskt. De kan hantera personangrepp utifrån vikten att nå ett högre mål, men de hänfaller aldrig själva till ett sådant beteende.

För det tredje är de fokuserade. De förmår att skilja mellan verkliga problem och bakgrundsljud.

För det fjärde är de uttalat modiga. De vågar framföra sin sak när andra inte gör det. Men de gör det med förnuft och timing. Med andra ord tänker de till innan de talar och gör det vid rätt tidpunkt.

För det femte har de kontroll på sina egon. Visst har dessa framgångsrika personer egon, men de ger aldrig egot mer tyngd än vad det förtjänar. Däremot är de villiga att medge när de har fel och att förändra sitt sätt att arbeta till följd av detta – för att det är ett bättre sätt eller för att det krävs för teamharmonin.

För det sjätte är de aldrig tillfredsställda och anser att saker alltid kan bli bättre. För dem finns inte något ”good enough”, utan de vill ständigt förbättra saker men ger sig också själva välförtjänt beröm för detta.

För det sjunde uppfattar de när saker inte fungerar och fixar till det. Det kan handla om allt från en dåligt fungerande process som påverkar kassaflödet till smutsiga disktrasor. De går inte förbi dessa problem utan löser dem direkt.

För det åttonde tar de på sig ansvaret och skyller inte ifrån sig. De äger sin arbetsuppgifter, sina beslut och sina resultat – bra eller dåliga. Och de döljer inte sina misstag för ledningen i hopp om att ingen ser dem. De förstår att ledningen inte är ute efter att dela ut bannor utan för att få saker gjorda.

För det nionde är de ofta omtyckta. De respekteras av omgivningen för att de har integritet och ledarskapsförmåga. Utåt är de bra representanter i möten med klienter och kunder.

Slutligen, för det tionde, klarar de av att hantera knepiga människor i sin omgivning. De klarar av att kontrollera sina egna känslor gentemot den ”krångelpelle” de möter. Och när de behöver konfrontera sådana personer gör de det rationellt och överväger också de ståndpunkter som framkommer och försöker hitta lösningar utifrån sunt förnuft. De klarar slutligen av att ta dessa situationer med en nypa salt och att inte sänka sig själva.

Artikel i Forbes avslutas med konstaterandet att det som inte nämns, det vill säga skicklighet att koda, år av erfarenheter, positioner etcetera betyder en del men att dessa saker inte avgör om man är en exceptionell anställd.

Taggar:

Fler nyheter

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här