nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tar hellre order från robot än chefen

Anställda tar hellre order från än robot än från en människa, det visar forskning från MIT. Roboten visade sig också leda sitt team effektivare än människor.

Syftet med studien var att hitta sätt för anställda som arbetar inom produktion att bli både mer produktiva och nöjda med sitt arbete. Eftersom allt fler arbetsuppgifter automatiseras känner sig anställda ofta förbisedda och ersättningsbara.

– Vi upptäckte att svaret är än mer autonoma maskiner då arbetet flyter bättre när människor arbetar tillsamman med robotar, säger projektledaren Matthew Gombolay.

I studien fick grupper med både människor och en robot arbeta tillsammans i olika förutsättningar; manuellt – där en människa fördelade alla uppgifter, helt automatiserat – där alla uppgifter fördelades av en robot samt semiautomatiserat – där en människa fördelade uppgifter till sig själv och en robot till andra människor. Det visade sig att den helt automatiserade lösningen var mest effektiv för uppgiften och att det också uppskattades mest av de mänskliga anställda. Deltagarna ansåg att roboten förstod dem bättre och förbättrade gruppens effektivitet.

Matthew Gombolay menar inte att resultatet betyder att vi ska låta robotar styra arbetsplatsen, utan att uppgifter ska planeras, delegeras och koordineras med hjälp av mänskligt styrda algoritmer.

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här