nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Talangkrig som kan vinnas internt

I Manpowers undersökning Talent Shortage visar det sig att 42 procent av arbetsgivarna i Sverige saknar tillgång till rätt kompetens. Problemet med talangbrist återfinns i hela landet och kors och tvärs bland olika branscher.

ManpowerGroup har intervjuat över 40 000 hr-chefer i 43 länder i deras årliga Talent Shortage undersökning, 700 har intervjuats i Sverige. Undersökningen visar att 45 procent av arbetsgivarna har problem med att hitta passande kompetens. Sveriges resultat, 42 procent, ligger precis under det globala snittet, medan kompetensbristen är högst i Japan med 89 procent och lägst i Kina med 13 procent.

Tre av fyra svenska arbetsgivare har ett stigande fokus på vidareutbildning av befintliga anställda i hopp om att lösa denna kompetensbrist.

– Ett globalt talangkrig är igång, och det är viktigt för företag att tänka taktiskt. Majoriteten av de företag vi träffar använder stora resurser samt en hel del energi på rekryteringsprocessen istället för att upprätthålla och utveckla de talanger de redan har lagt ner tid på att anställa. Om företagen vill vinna talangkriget är det viktigt att de allokerar tid till att motivera, utveckla och behålla deras existerande talanger, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft ett företag som arbetar med hr inom talangstyrning.

I takt med att ekonomierna förbättras och konkurrensen på arbetsmarknaden skärps inser fler företag vikten av – och den konkurrensmässiga fördelen i – att ha engagerad arbetskraft. Detta kan ses på bottenlinjen i form av högre produktivitet och innovation, två betydelsefulla element för alla företag. Det är i kampen om att uppnå engagerad arbetskraft där begreppet Employee Experience kommer in i bilden, eftersom syftet är att motivera, utveckla och bibehålla existerande talanger i företaget.

Läs mer: Mix av kompetenser behövs

– Företag bör fokusera på att skapa en miljö som främjar intern tillväxt, förtroende och samarbete för att förbättra medarbetarupplevelsen och engagemanget. Eftersom många anställda definierar sig själva genom sitt arbete är det viktigt att företag involverar och motiverar medarbetarna med hänsyn till deras personliga önskemål om utveckling på arbetsplatsen, tillägger Allan Nygaard.

 

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här