nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Peter Ebglén

60 tips för att skapa effektiva team

Nu släpps boken ”Att leda team” som skrivits av leadarskaps- och teamcoacherna Peter Englén och Anders Toredsson. De konstaterar att nästan alla organisationer går över till ett teambaserat arbetssätt, jobbar med lean eller inför någon form av agil metodik. Samtidigt är teameffektiviteten skrämmande låg i svenska företag och organisationer. Bara 10 procent är riktigt effektiva och hälften underpresterar kraftigt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här