nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Omvärldsbevakning

Spirande optimism bland vd:ar trots orolig omvärld

Hälften av Sveriges företagsledare tror på det egna företagets tillväxtpotentital, men åtta av tio är bekymrade över om de kommer att hitta den nyckelkompetens de behöver. Det visar PwC:s globala enkät bland 1379 företagsledare.

Svenska vd:ar tror på tillväxt

En tredjedel av världens vd:ar tror på en starkare global ekonomisk tillväxt under 2015, och svenska vd:ar har en särskilt stark tro på det egna företagets tillväxt. Det visar en undersökning av PwC.