nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Medarbetare

Tjäna på att uppdatera medarbetarsamtalen

Bara 10 procent av medarbetarna anser att medarbetarsamtalet är viktigt för den egna utvecklingen. Det här borde arbetsgivarna ta tag i, tycker Manpowers HR-direktör som menar att medarbetarsamtalen är centrala för att både rekrytera och behålla medarbetare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här