nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledningsgruppen

Se till att ledningsgruppen håller på lång sikt

Utan ett tydligt syfte finns ingen vägledning för vare sig operativa eller strategiska beslut i ledningsgruppen. Att hitta den övergripande avsikten med ledningsgruppen och delegera bort operativa chefsfrågor, är ett sätt att jobba mer långsiktigt.

Ledningsgruppen är naken!

Ledningsgruppen

Komplexa organisationer, motstridiga krav, fragmenterad fördelning av makt, osäkerhet och ett ständigt tilltagande kommunikationsbehov. Den största utmaningen för ledningsgrupper idag är att balansera olika organisationsformer och maktcentra. 

Ledningsgruppsdagen 2016:

"Du måste kommunicera en vision"

Hallå där, Jan Mörén, chefspsykolog Source Executive. Du kommer tala på Ledningsgruppsdagen 2016 den 20 april, vad kommer ditt föredrag att handla om? – Mitt föredrag kommer att handla om genuin kommunikation. Det finns två sätt att få andra att göra saker på. Antingen får du dem bara att göra det, eller så får du […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här