nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarskap

Artister som ofrivilliga ledare

För artister är ledarskapsrollen inte alltid självvald. I ett examensarbete vid Linnéuniversitet har tre studenter studerat hur artister förhåller sig till sin tillskrivna ledarroll. Deras slutsats är att relationen till följarna samt artistens beroendeställning gentemot följarna till stor del påverkar, och även i vissa fall avgör, hur artister förhåller sig till sitt ledarskap.

VD:n står alltid på scenen

Lena Ahlström, vd och grundare av Ledarstudion, konstaterar att alla som leder alltid står på en scen. Och scenen är både i kontorsrummet, vid kaffeautomaten i konferenssalen eller på de sociala medierna.

Ny bok om cirkulärt ledarskap

Frida Lundh, rådgivare på konsultbolaget Curamando, har skrivit boken ”Cirkulärt ledarskap” en bok för den som vill jobba smartare - inte mer. Den handlar om hållbar, framgångsrik förändringsledning – hur man får saker att hända utan att köra slut på sig själv.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här