nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Lean

Gör om gör rätt

Stoppa arbetsprocessen när det behövs. För att leta, finna och lösa problem. Bara så blir det rätt från början. Bara så blir arbetet effektivt – på djupet.

Satsning på Lean släppte loss idéerna

En misslyckad operation där det mesta gick fel blev startskottet för Lean på Urologiska kliniken SUS i Malmö. Med full koll på alla flöden och bättre kommunikation mellan alla inblandade har de tagit de första viktiga stegen för att korta behandlingen av cancer i urinblåsan.

Dåligt kundfokus i arbetet med Lean

Kortare ledtider och ökat engagemang är positiva effekter av Lean. För mycket internt fokus och besvikelse över uteblivna resultat är negativa. Det visar en ny undersökning som presenterades under gårdagens KM-konferens Lean Live.

Bli en bättre Leanledare

Låt chefer och ledare se sig som lärare och coacher. Organisera dialog på olika sätt. Och planlägg erfarenhetsutbyte under hela resans gång. Det är tipsen för att lyckas med Leanledarskapet.

Utan helhetssyn kapitulerar Lean

För att kunna förstå och arbeta enligt Lean krävs en systemsyn. Utan den är det risk att vi manipulerar kvalitetsmål och att Lean innebär anti-kundfokus. Det menar Jakob Brandt, kommittésekreterare på Innovationsrådet.

Släck lampan och gå hem

Ledare

Jag tycker att jag är effektiv. Jag fyller min kalender med möten och uppgifter, för en noggrann att-göra-lista och är snabb på att svara på mejl. Ändå finns det dagar då ingen av punkterna på min lista kan checkas av, då mejlkorgen bara fylls på med obesvarade frågor och nya uppgifter. En av de grundläggande […]