nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Kunskap

Harvard-professorns tips:
Så skapar ni innovation

Ledare tar ofta på sig rollen som visionär, men för att lyckas vara nytänkande behöver ledare i stället bana väg för att alla anställda kollektivt arbetar med innovation. Det framhåller Harvard-professorn Linda Hill. Här är hennes tips på hur det går till.

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Samskapande med kunder kräver engagemang

Det blir allt vanligare att företag skapar nya produkter och tjänster tillsammans med konsumenter. Men för att det ska fungera behöver både de som engagerar sig och de som ser marknadsföringen se varför de ska bry sig visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm.

Direktörshustrun – en inofficiell vd

Bakom varje framgångsrik man står en stöttande kvinna i skuggan. I varje fall under 1900-talets första hälft. Men direktörshustrurna i de svenska storföretagen hade mer påverkan på näringslivet än vad de hittills fått beröm för. Therese Nordlund Edvinsson ger i boken "En osynlig företagshistoria. Direktörshustrun i svenskt näringsliv" en mer nyanserad bild av kvinnornas liv.

Bromsa ha-begäret

Konkurrenten har köpt in surfplattor till hela personalen så då måste du självklart göra samma sak. Eller? Jason Anderssons strategiska handbok för samarbetstjänster är sprungen ur en frustration över den vanliga frågan "Varför får vi inte return on investment på vår it-satsning?".

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här