nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Johan Kreicbergs

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här