nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Jämställdhet

”Integration är en näringslivsfråga”

Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa. Det visar forskning vid Högskolan Väst i Trollhättan. Men tyvärr tas inte potentialen tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

Rekrytera fördomsfritt

Vi bär alla på förutfattade meningar om andra människor. I rekryteringsarbetet gäller det att se igenom sådana fördomar eftersom man annars riskerar att missa dem som inte passar in i mallen – det vill säga de allra flesta.