nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Eva Nikell

Guide för att förebygga diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lanserat en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I guiden ges arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här