nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Arbetsmiljö

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Tre trender för minskad stress

En ny framtidsrapport om hälsoläget i Sverige visar att sex av tio svenskar känner sig stressade och pekar ut arbetslivet som den största orsaken och fyra av tio svenskar är beredda att gå ned i arbetstid och tio procent i lön, för att få bättre livskvalitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här