nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Affärerna

Låt revisorn hjälpa dig att göra bättre affärer

Revisioner av ledningssystem kan vara något nödvändigt ont, där alla uppställda krav i Iso-standarden måste checkas av. Eller så kan de vara ett underlag för ständiga förbättringar och ökad affärsnytta.
Industridoktoranden Jan Lenning förespråkar det senare.

Arash Gilan: Är du redo för en ny industriell revolution?

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Den fjärde industriella revolutionen är redan här – och den kommer att förändra mer än vad vi kan ana. Artificiell intelligens kommer att ha samma inverkan på den digitala revolutionen som elektricitet hade för den industriella revolutionen.

Tänk fritt och våga satsa när ni digitaliserar

Digitaliseringen är ett paradigmskifte som inte går att stoppa, på samma sätt som industrialiseringen. Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras, allt som digitaliseras kan kopieras och skalas och allt som kopieras faller i värde, spår digitaliseringsexperterna Arash Gilan och Jonas Hammarberg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här