nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ta tillvara föräldrarnas kunskaper

Du som vd kan dra nytta av dina medarbetares föräldrakompetens. Att bli mamma eller pappa utvecklar många förmågor som kan komma er verksamhet till nytta. Det menar Tiina Bruno som hjälper företag att bli föräldrasmarta.

Tiina Bruno, företagscoach som skrivit en bok om att se och ta tillvara föräldrars kompetens i arbetslivet.

Många företag gör tillräckligt mycket för att kunna förtjäna epitetet ”föräldravänliga”. De fyller ut föräldrapenningen, erbjuder flexibla arbetstider och gör andra saker som förenklar tillvaron för arbetande föräldrar. Men steget till att vara ”föräldrasmart” har färre tagit, menar Tiina Bruno, företagscoach, föreläsare och författare av boken Föräldrasmart – Handbok för chefer och medarbetare (Ekerlids förlag).

Begreppet föräldrasmart handlar delvis om att agera på ett sätt som gör att medarbetare känner sig välkomnade både om de har barn och om de tänkt bilda familj i framtiden. Men framförallt har det att göra med de kompetenser som väcks och tränas genom föräldraskap. Det handlar om att ställa sig frågan: Hur kan individen ha nytta av dessa förmågor i arbetet och vilken affärsnytta kan de ge verksamheten?

I boken Föräldrasmart uttalar sig en rad karriärmammor och -pappor om vad de lärt sig av sina små. Listan kan göras lång på de utvecklade kompetenserna: prioritering, delegering, planering, organisationsförmåga, kommunikation, återkoppling, tålamod, stresstålighet, lyhördhet, empati. gränsdragning…

– Alla utvecklar inte alla förmågor, men många utvecklar mycket. Sådana förmågor som kan komma till nytta i jobbet, säger Tiina Bruno.

En fråga om kompetensförsörjning

Det är klart att föräldraledighet och kombinationen av föräldraskap och arbete på vissa sätt ställer till det för arbetsgivare. De konkreta problemen med vikarier och vabb behöver lösas, men en viktig bit är också attityden gentemot föräldrar på arbetsplatsen. Som vd bör man förstå att ens attityder kring familjeliv påverkar hur väl företaget lyckas attrahera och behålla duktiga medarbetare. Att bli förälder är en naturlig del av många människors liv och därför har företag som inte hanterar föräldrars behov mycket att förlora – och de som gör det mycket att vinna.

– Om man möter en chef som har fel attityd kring föräldraskap och arbete är det som att springa in i en vägg. Medarbetare ska inte känna sig som en börda. Det är klart att medarbetare inte vill vara till besvär, säger Tiina Bruno.

Chefer som visar fel attityd riskerar att slå ifrån sig talangfulla medarbetare med eller i väntan på barn.

– Det är en stor kostnad att nyrekrytera. Väldigt många byter jobb eller startar eget under föräldraledigheten, påminner Tiina Bruno.

En medarbetare som möts av attityden att arbetsgivaren både gläds åt bebisnyheterna och dessutom visar sin vilja att ta tillvara kunskaperna som följer med att vara förälder känner sig naturligtvis sedd och sådant bygger lojalitet. Det här synsättet börjar nu sakta men säkert få fäste, inte minst sedan många företag anammat idén om att det behövs en balans mellan arbete och fritid.

Fler nyheter

Tre tips för att klä dig professionellt

Vid en inspirationsföreläsning som anordnades av Yrkeshögskolan Grit Academy delade Jenny Åberg från Proper Style med sig av sina erfarenheter om hur man klär sig i affärssammanhang. Hon menar att det egentligen inte behövs en stor garderob för att klä sig professionellt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här