nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Sverigestudien 2016: Kundfokus är svagt

De mest framträdande värderingarna på svenska arbetsplatser just nu är lagarbete, kostnadsjakt och ansvar. Kundfokus värderas i stället lågt – det återfinns först på 35:e plats. Det visas i årets upplaga av Sverigestudien.

Sverigestudien ska ge beslutsfattare, arbetsgivare och politiker en inblick i vad som driver Sverige framåt. Den genomförs på initiativ av Preera, SKL och Volvokoncernen och har genomförts sju gånger sedan 2009 för att ge en bild av vilka värderingar som präglar svenska arbetsplatser och vilka som är de mest önskade värderingarna.

Fokus internt

Sveriges arbetsplatser fokuserar mycket på det interna arbetet och prioriterar inte till exempel att fokusera på kunderna. I alla de runt tio länderna som är med i studien finns kundfokus med på topp tio-listan, men i Sverige hamnar kundrelaterade värderingar först på plats 35. Det är dock en stark klättring från plats 57.

– Organisationer som präglas av positiva värderingar brukar rikta uppmärksamheten utåt, det kan vara en förklaring till att vi ser ett ökat fokus på kunden. Men vi är fortfarande på alarmerande låga nivåer vilket borde vara en väckarklocka för många ledningsgrupper, säger Emilie Widarsson, managementkonsult på Preera och analytiker på Sverigestudien.

Sverigestudien visar också att värderingar som kan underlätta förändring är ovanliga på den genomsnittliga svenska arbetsplatsen.

– Med tanke på den stora omvälvning som många branscher står inför till följd av digitalisering och globalisering kan man känna viss oro. Är de svenska företagen tillräckligt rustade att möta en accelererande förändringstakt? säger Emilie Widarsson.

Hälsa och kvalitet uppåt

Varje år har ”anställdas hälsa” hamnat i topp som mest önskade värdering och nu kommer den också in på tio i topp-listan över vilka värderingar som faktiskt gäller. Det indikerar att hälsoperspektivet har börjat prioriteras, men det är fortfarande stor skillnad mellan hur stark värderingen är idag på arbetsplatser och hur högt det anses att den borde vara.

Kvalitet har klättrat rejält i de senaste två mätningarna och är nu med på tio i topp-listan över värderingar som gäller på svenska arbetsplatser. Kvalitet ligger också högre som önskad värdering än den gjorde 2014, men på samma plats som 2013.

Många positiva värderingar lyfts fram för att beskriva dagens arbetsplatser, som lagarbete, ansvar och glädje. Men det finns också värderingar som är ”potentiellt begränsande”, det som i undersökningen kallas energiläckage. Det handlar bland annat om kostnadsjakt, förvirring och hierarki. Andelen ”energiläckage” sjunker, men är fortsatt högt.

 

 

 

Etiketter:

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här