nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Sverige fyra på europeiska innovationstoppen

Sverige är Europas fjärde mest innovativa land mätt i antalet patentansökningar per capita. Det visar ny statistik från europeiska patentverket, EPO.

Antalet patent som meddelats till EPO blev 274 000 stycken 2014, vilket är en ny rekordnivå. Svenska företag svarade för 5132 meddelade patent 2014 vilket är lika många som år 2013.

Bland svenska företag har Ericsson varit mest aktivt och lämnat in 1 345 patentansökningar till EPO. Även SKF, Electrolux, Scania, Volvo Cars och Sandvik finns i patenttoppen. När det gäller nationella patentansökningar till Patent- och registreringsverket, PRV, ligger Scania i topp med 357 ansökningar.

Fler nyheter

Sverige sämre på digitalisering än nordiska grannländer

Sverige är sämre på digitalisering än både Finland och Norge. Det visar Vismas Digitaliseringsindex, där över 3 000 vd:ar och ekonomichefer i Danmark, Norge, Finland och Sverige har rankat organisationens grad av automatisering i administrativa och ekonomiska processer.

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här