nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Svenska vd:ar tror på tillväxt

En tredjedel av världens vd:ar tror på en starkare global ekonomisk tillväxt under 2015, och svenska vd:ar har en särskilt stark tro på det egna företagets tillväxt. Det visar en undersökning av PwC.

För artonde året i rad har PwC frågat vd:ar världen över om deras syn på ekonomin. Cirka en tredjedel (37 procent) av de 1322 tillfrågade tror på en starkare global ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna. Medan fyra av tio (44 procent) tror på en oförändrad ekonomi. Pessimisterna, som tror på en lägre global tillväxt, utgör 17 procent av de tillfrågade. Det framgår av årets upplaga av PwC:s vd-undersökning ”CEO Survey” som nyligen offentliggjordes under World Economic Forum i Davos.

– Andelen pessimistiska vd:ar har mer än fördubblas sedan förra året, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Däremot, tillägger han, har företagsledare ett starkt förtroende för det egna företagets möjligheter trots ett tuffare ekonomiskt klimat.

Hälften avser utöka antalet anställda

Över två tredjedelar av de tillfrågade uppger att jakten på kostnader är den enskilt viktigaste omstruktureringsaktiviteten det kommande året.

– Att jaga kostnader är en naturlig del av företagens vardag för att hålla sig konkurrenskraftiga. Det finns egentligen ingen dramatik i detta vilket blir tydligt då femtio procent av företagen uppger att de har för avsikt att utöka antalet anställda det kommande året, säger Peter Nyllinge.

Svenska vd:ar tror på oförändrad global ekonomi

En tredjedel (34 procent) av de svenska företagsledarna tror på en förbättrad global ekonomisk tillväxt de närmaste tolv månaderna. Det är en bra bit under det nordiska snittet som ligger på 45 procent. De svenska företagsledare som deltagit i undersökningen är alltså mindre optimistiska jämfört med sina nordiska kolleger i denna fråga. Däremot har de svenska företagsledarna en stark tro på det egna företaget. Hela 45 procent av de svenska vd:arna är ”mycket säkra” på det egna företagets tillväxtmöjligheter det kommande året, vilket är en rejäl bit över det nordiska snittet på 23 procent.

Fler nyheter

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här