nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bild på en glad företagare.

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta europatoppen. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa visar det nya indexet från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt är företagandet i Sverige bland det lägsta i Europa. Av samtliga sysselsatta i Sverige uppgår andelen företagare bara till cirka 10 procent, vilket är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder.

– Det kan alltid diskuteras hur livskvalitet ska definieras. Men vår undersökning visar att det låga företagandet i Sverige inte kan förklaras av längre arbetsdagar, mer stress eller lägre inkomster. Vi vet också att de flesta dessutom är nöjda med sitt val att vara företagare, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Läs mer: Långa arbetsveckor för landets småföretagare

Samtidigt som företagarlivet i Sverige, utifrån objektiva kriterier, framstår som mycket bra i ett internationellt perspektiv, verkar den allmänna bilden vara betydligt mer negativ. En nyligen publicerad undersökning visade till exempel att enbart 54 procent av svenskarna såg företagande som ett bra karriärval. I Nederländerna, där företagandet är högt och ökande, var motsvarande andel 81 procent. En undersökning som Swedbank och sparbankerna låtit Sifo göra visar att enbart knappt 40 procent av svenskarna skulle rekommendera en nära vän eller släkting att bli företagare.

– Den lyckliga svenska företagaren verkar vara en väl bevarad hemlighet. Sverige behöver fler företagare som kan hjälpa till att lösa de stora samhällsutmaningarna, och det är bekymmersamt om bilden av hur det är att vara företagare hämmar nyföretagandet. Samhället har mycket att vinna på en mer rättvisande beskrivning av hur livet som företagare kan vara, menar Johan Kreicbergs.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här