nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Svårt med extern finansiering för småföretag

Hälften av småföretagen i Sverige uppger att det är svårt att få extern finansiering. Företagarnas finansieringsundersökning 2018 visar att familj och vänner blir en viktigare långivare, vilket innebär en privatekonomisk risk för alla inblandade.

Så många som 14 procent av företagen uppgav att lån från familj, vänner eller ägare finansierade en eller flera investeringar det senaste året. En fördubbling jämfört med 2016. Likaså har andelen företag där tillskott från ägare finansierat investeringar ökat från 14 till 18 procent under motsvarande period. 

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg menar att resultaten bekräftar den privatekonomiska risk som företagande innebär och efterlyser en politik som på ett bättre sätt tar hänsyn till det risktagande som entreprenörskap och företagande innebär. Till exempel genom att uppmuntra nya finansieringsformer och alternativ till traditionell bankfinansiering: 

– Finansieringssvårigheter är ett tillväxthinder och förmånligare villkor för privatpersoner som vill investera i sitt eget eller andras företagande kan vara en del av lösningen. Risktagande är en del av företagandet och så länge som investerare och långivare är införstådda i vad det innebär är det positivt om fler vill bidra till växande företag. Att utvidga investeraravdraget till att omfatta investeringar i onoterade bolag är ett förslag som bör övervägas, säger Daniel Wiberg.

Även om närstående blivit viktigare kvarstår banklån alltjämt som den vanligaste externa finansieringsmetoden för småföretag. Under de senaste tolv månaderna finansierade vart femte företag en eller flera investeringar genom banklån, en ökning på fem procentenheter jämfört med 2016. Trots viss medial uppmärksamhet ser gräsrotsfinansieringen inte ut att ta fart bland företagen då endast 1 procent uppger att de använt finansieringsmetoden senaste året. 

– Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller företagens möjligheter till finansiering. Bland annat så växer antalet aktörer i den så kallade fintech-sektorn, en ny typ av finansiella aktörer som använder den digitala tekniken för att erbjuda tjänster inom betalning, finansiering och crowdfunding. Även om nya finansieringslösningar växer fram tar det tid innan det stora flertalet känner till och börjar använda dessa. Klart är dock att utvecklingen kommer att sätta press på storbankerna, menar Daniel Wiberg.

52  procent anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. När det kommer till bankfinansiering är en återkommande förklaring till varför företagare upplever det som svårt höga krav på säkerhet och personlig borgen. Även där spelar familjen en viktig roll. 59 procent av företagen med lån hos en kreditgivare har någon gång genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för kredit till företaget. 

– Många företagare upplever en bristande förståelse från banken gällande företagets verksamhet och svårigheter med krav på säkerhet för lån. Trots detta visar företagarnas upplevelser av bankernas bemötande av dem som företagskunder att bemötandet ändå upplevs tämligen positivt. Det kan vara en bidragande orsak till att företagskunder förblir en mycket lojal kundgrupp. Endast 6 procent av företagen har bytt bank under de gångna tolv månaderna, säger Daniel Wiberg.

Fler nyheter

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här