nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

FOTO: Shutterstock

Stress leder till dåliga beslut – så här undviker du det

Du har tusen saker att göra och viktiga beslut att fatta. Stressen tränger på och i det här läget är den naturliga reaktionen att ta till drastiska lösningar. Problemet är att extremlösningar snarare gör situationen värre. Så här kan du göra i stället.

Delegera rätt

Extrem 1: Trots stressen och den för stora arbetsbördan låter du krampaktigt bli att delegera. Följden blir att du inte klarar allt jobb.

Extrem 2: Du vältrar över allt ansvar på medarbetarna och riskerar att de misslyckas vilket betyder att allt jobb finns kvar ändå.

Alternativet: Fråga dig själv: ”Vad av det här arbetet är medarbetarna redo att ta hand om och vad behöver jag spela för roll i det för att de ska lyckas?”

Sätt er tillsammans och gå igenom förväntningar, vad som ska göras och hur du kan stötta. Ju mer pressad situationen är, desto viktigare är den här genomgången.

Leverera dåliga nyheter

Extrem 1: Du luddar till det otrevliga budskapet så mycket att ingen förstår.

Extrem 2: Du ”river av plåstret”, du säger rakt av, plumpt och i hårda och subjektiva ord vad som hänt eller ska hända. Det får omgivningen att reagera mer över hur du beter dig än vad du sagt.

Alternativet: Formulera noggrant vad du vill få fram i några meningar. Tänk på dem som ska ta emot beskedet. Hur gör du för att få rätt budskap att gå fram till dem?

Kom till kärnan inom två minuter från att du börjat prata. Använd sedan resten av tiden åt dialog. Har medarbetarna förstått? Var något oklart? Vad känner de? Det här handlar om deras behov, inte dina.

Fatta viktiga beslut

Extrem 1: Du går i vanliga fall på magkänsla när du fattar beslut, men nu under stress blir det extremt. Du blir så impulsiv att du bortser från viktiga fakta och fattar ett beslut som är dömt att leda fel.

Extrem 2: Du brukar fatta beslut utifrån fakta och analys, men under stress blir det extremt. Du blir paralyserad av alla fakta och kan inte bestämma sig.

Alternativet: Se vad det funnits för risker i den här typen av beslut tidigare. Gå igenom data och se vad det finns för konflikter. Ta upp det med andra som har insikt i frågan. Tolkar de uppgifterna likadant? Ta också in synpunkter från personer som fattat liknande beslut tidigare. Efter det: Bestäm dig.

Lösa svåra problem

Extrem 1: När du och arbetsgruppen ska lösa ett svårt problem tvingar du igenom din egen lösning vilket får gruppen att tappa engagemanget och du missar dessutom att använda deras erfarenheter och kunskaper.

Extrem 2: Du vill inte trampa någon på tårna utan pratar i svävande termer om vad ni ska göra. Följden blir att medarbetarna tänker att ”Tror inte du på lösningen så kommer jag inte att jobba livet ur mig för att genomföra den heller”.

Alternativet: Ta i stället hållningen att du vill att ni jobbar tillsammans för att komma fram till en lösning. Beskriv bakgrunden och vad som fungerat eller inte tidigare. Sätt upp kriterier tillsammans för vad en bra lösning ska innehålla och utvärdera sedan alla idéer utifrån det.

Källa: Harvard Business Review

Fler nyheter

Ökat intresse för flexibla arbetsplatser

IWG, som är en leverantör av kontorsplatser, har gjort en studie bland 18 000 företagsledare i 96 länder kring intresset för flexibla arbetsplatser. Den visar att fler än 8 av 10 kontorsarbetare vill ha alternativ för att arbeta flexibelt.

Jobbsökande vill ha snabbt svar

En undersökning som rekryterings- och bemanningsföretaget TNG gjort bland 1 500 jobbsökande visar att 86 procent av dem önskar svar så fort det är möjligt om de inte är aktuella i en rekryteringsprocess. Trots att beskedet är negativt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här