nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Stormöten skapar engagemang

Pappers- och kartongföretaget Stora Enso satsar nu på att bli ett globalt tillväxtföretag inom förnybara material, för att möta en vikande traditionell marknad. För att få med sig alla medarbetare i denna transformation har man satsat på en rad nya grepp, bland annat stormöten med alla 27 000 anställda.

Den vikande efterfrågan på papper tvingar nu Stora Enso att utveckla sin verksamhet mot den förnybara marknaden. För att lyckas satsar företagsledningen på att få med alla anställda på resan.

– Vi tror att om vi kan få alla chefer och medarbetare att förstå varför vi som företag behöver förändras och vart vi är på väg så har vi kommit väldigt långt, säger Marianne Andersson, director people business intelligence. Vi försöker dessutom få dem att dela värderingar som handlar om att visa ledarskap och att göra det som är rätt ur ett etiskt och långsiktigt hållbart perspektiv.

Det har varit en utmaning att få med sig alla 27 000 medarbetare som pratar 18 språk på resan. Ett grepp är att jobba med medarbetarundersökningar för att identifiera förbättringsområden. Engagemang och ledarskap har här varit två viktiga frågeställningar. I det senare fallet har fem ledarkapsteman formulerats som är tänkta att hjälpa chefer att utvecklas. De handlar om påverkansmöjligheter som gör att den anställde känner starkare ägarskap över sitt område, om utvecklingsmöjligheter där alla kan se en karriärväg, om information där den närmaste chefen har ett stort ansvar i att förmedla information på rätt sätt, om feedback som handlar om att få erkänsla för goda prestationer och slutligen om förmågan att få saker genomförda. I det sistnämnda fallet handlar det om att korta beslutsvägar och ta bort ineffektiva processer och strukturer och att öka samarbetet mellan olika grupper.

En ytterligare effekt av de medarbetarundersökningar som genomförts är att Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström har börjat ha stormöten varje månad med alla anställda inbjudna. Där kan vem som helst ställa frågor och komma med förslag och idéer.

– Vi jobbar medvetet med att öka transparensen. De här mötena brukar ha tusentals deltagare, vilket vi ser som en framgång eftersom alla för vara delaktiga och komma med förslag och egna idéer.

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här