nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Stormöten skapar engagemang

Pappers- och kartongföretaget Stora Enso satsar nu på att bli ett globalt tillväxtföretag inom förnybara material, för att möta en vikande traditionell marknad. För att få med sig alla medarbetare i denna transformation har man satsat på en rad nya grepp, bland annat stormöten med alla 27 000 anställda.

Den vikande efterfrågan på papper tvingar nu Stora Enso att utveckla sin verksamhet mot den förnybara marknaden. För att lyckas satsar företagsledningen på att få med alla anställda på resan.

– Vi tror att om vi kan få alla chefer och medarbetare att förstå varför vi som företag behöver förändras och vart vi är på väg så har vi kommit väldigt långt, säger Marianne Andersson, director people business intelligence. Vi försöker dessutom få dem att dela värderingar som handlar om att visa ledarskap och att göra det som är rätt ur ett etiskt och långsiktigt hållbart perspektiv.

Det har varit en utmaning att få med sig alla 27 000 medarbetare som pratar 18 språk på resan. Ett grepp är att jobba med medarbetarundersökningar för att identifiera förbättringsområden. Engagemang och ledarskap har här varit två viktiga frågeställningar. I det senare fallet har fem ledarkapsteman formulerats som är tänkta att hjälpa chefer att utvecklas. De handlar om påverkansmöjligheter som gör att den anställde känner starkare ägarskap över sitt område, om utvecklingsmöjligheter där alla kan se en karriärväg, om information där den närmaste chefen har ett stort ansvar i att förmedla information på rätt sätt, om feedback som handlar om att få erkänsla för goda prestationer och slutligen om förmågan att få saker genomförda. I det sistnämnda fallet handlar det om att korta beslutsvägar och ta bort ineffektiva processer och strukturer och att öka samarbetet mellan olika grupper.

En ytterligare effekt av de medarbetarundersökningar som genomförts är att Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström har börjat ha stormöten varje månad med alla anställda inbjudna. Där kan vem som helst ställa frågor och komma med förslag och idéer.

– Vi jobbar medvetet med att öka transparensen. De här mötena brukar ha tusentals deltagare, vilket vi ser som en framgång eftersom alla för vara delaktiga och komma med förslag och egna idéer.

Fler nyheter

Missförstå mig fel!

Krönika

Tänk dig att du är på språng och du försöker att svara på en kollegas mejl. Du är kortfattad och rak. Inte alls otrevlig. Ändå blir mottagaren upprörd. ”Varför är du arg?” Du sitter sedan med din ledningsgrupp på ett månadsmöte och är helt säker på att ni kommit överens om vem som gör vad. Men en månad senare upptäcker du att ingenting har gjorts. Känner du igen dig?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här