nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Stormöten skapar engagemang

Pappers- och kartongföretaget Stora Enso satsar nu på att bli ett globalt tillväxtföretag inom förnybara material, för att möta en vikande traditionell marknad. För att få med sig alla medarbetare i denna transformation har man satsat på en rad nya grepp, bland annat stormöten med alla 27 000 anställda.

Den vikande efterfrågan på papper tvingar nu Stora Enso att utveckla sin verksamhet mot den förnybara marknaden. För att lyckas satsar företagsledningen på att få med alla anställda på resan.

– Vi tror att om vi kan få alla chefer och medarbetare att förstå varför vi som företag behöver förändras och vart vi är på väg så har vi kommit väldigt långt, säger Marianne Andersson, director people business intelligence. Vi försöker dessutom få dem att dela värderingar som handlar om att visa ledarskap och att göra det som är rätt ur ett etiskt och långsiktigt hållbart perspektiv.

Det har varit en utmaning att få med sig alla 27 000 medarbetare som pratar 18 språk på resan. Ett grepp är att jobba med medarbetarundersökningar för att identifiera förbättringsområden. Engagemang och ledarskap har här varit två viktiga frågeställningar. I det senare fallet har fem ledarkapsteman formulerats som är tänkta att hjälpa chefer att utvecklas. De handlar om påverkansmöjligheter som gör att den anställde känner starkare ägarskap över sitt område, om utvecklingsmöjligheter där alla kan se en karriärväg, om information där den närmaste chefen har ett stort ansvar i att förmedla information på rätt sätt, om feedback som handlar om att få erkänsla för goda prestationer och slutligen om förmågan att få saker genomförda. I det sistnämnda fallet handlar det om att korta beslutsvägar och ta bort ineffektiva processer och strukturer och att öka samarbetet mellan olika grupper.

En ytterligare effekt av de medarbetarundersökningar som genomförts är att Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström har börjat ha stormöten varje månad med alla anställda inbjudna. Där kan vem som helst ställa frågor och komma med förslag och idéer.

– Vi jobbar medvetet med att öka transparensen. De här mötena brukar ha tusentals deltagare, vilket vi ser som en framgång eftersom alla för vara delaktiga och komma med förslag och egna idéer.

Fler nyheter

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Framtidens ledare behöver spelsinne

Predrag Petrovic, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, har under många år studerat hur hjärnan fungerar hos toppspelare i fotboll. Han menar att det är liknande egenskaper som man kan finna hos bra ledare inom näringslivet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här