nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Stor skillnad i upplevd jämställdhet på arbetsplatsen mellan män och kvinnor

Hotell- och restaurangbranchen är den bransch där det är störst skillnad mellan kvinnors och mäns syn på arbetsplatsens jämställdhet. Här anser fyra av tio kvinnor att deras arbetsplats är jämställd, medan motsvarande siffra bland män är sju av tio. Det visar arbetslivspanelen Manpower Work Life.

– Att det är så stor skillnad i upplevd jämställdhet visar att många arbetsplatser fortfarande har lång väg kvar. Arbetsgivare som redan arbetar aktivt med att tillvarata kompetenser hos både män och kvinnor har ett försprång när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare, säger Per Johansson, vd på Experis.

Nästan sju av tio svenska män, 67 procent, anser att deras arbetsplats är jämställd. Samtidigt upplever bara drygt hälften av kvinnorna, 52 procent, deras arbetsplats som jämställd.

Stora skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av jämställdhet återfinns, förutom i hotell- och restaurangbranschen, även inom hälso- och sjukvård, finansverksamhet, IT- och telekom samt detaljhandel.

Personlig utveckling och lönsamhet

De kvinnor som anser att de arbetar på en jämställd arbetsplats återfinns främst i fastighetsbranschen, utbildningssektorn eller i transportbranschen. Bland männen är det däremot arbetsplatser inom finansbranschen, konsultverksamhet samt offentlig förvaltning som anses mest jämställda.

– Målet för alla arbetsgivare, oavsett bransch, måste vara att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. För individer handlar det om personlig utveckling, för företag handlar det om lönsamhet och konkurrenskraft över tid. Man har helt enkelt inte råd att slarva bort kompetens, säger Per Johansson.

Branscherna med störst gap i upplevd jämställdhet (skillnad i procent mellan män och kvinnor)

1. Hotell- och restaurang                            27 procent

2. Hälsa-, sjukvård och läkemedel            26 procent

3. Finansverksamhet                                   23 procent

4. IT- och telekom                                       19 procent

4. Detaljhandel                                            19 procent

4 793 personer deltog i ManpowerGroups arbetslivspanel.

Tips från Manpower: Sju steg mot en jämställd arbetsplats

1. Ändra på dig själv först. Börja med att rannsaka dig själv. Tror du på det här – på riktigt? Engagemanget måste vara äkta, annars framstår det bara som trendängslighet.

 2. Ledningen måste äga frågan, inte delegera den. Förändring måste börja i högsta ledningen. Jämställdhet är en strategisk fråga, inte en personalfråga.

3. Vänd på frågan: Fråga ”Varför inte?” I stället för att säga att någon inte har erfarenheten för en tjänst, fråga vad organisationen behöver göra för att det ska fungera.

4. Anställ människor som värdesätter människor. De kommer att få ut mesta möjliga av alla runt omkring sig, och se värdet av att medarbetare kan behålla balansen i livet.

5. Kultur, inte program. Färdiga program för stärkt jämställdhet fungerar dåligt. Ledningen måste påverka arbetsplatskulturen och åstadkomma långsiktig förändring.

6. Var tydlig: Jämställt när och var? Det räcker inte att bara anställa lika många män och kvinnor – arbeta för jämställdhet på alla nivåer och i alla affärsområden.

7. Sätt upp mätbara mål. Mått hjälper organisationen att behålla fokus på att bygga jämställdhet. Stäm av löpande hur långt ni har kommit.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här