nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Social kompetens lönar sig bättre än intelligens

Björn Öckert, forskare IFAU.

Social kompetens är mer efterfrågat på arbetsmarknaden än intelligens. En färsk rapport från IFAU, Institutet För Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering, visar att män med god social förmåga får allt bättre betalt.

Rapportförfattarna har studerat löneutvecklingen för män i åldrarna 38 – 42 under perioden 1992 – 2013. Underlaget kommer från den militära mönstringen där både kognitiva och sociala förmågor utvärderas genom intelligenstester och möte med psykologer.

De 100 000-tals männen har sedan följts genom åren och uppgifterna från mönstringen har samkörts med information från SCB om löner, yrken, bransch och företag.

Av rapporten framgår att arbetsmarknadens värdering av intelligens ökade något under 1990-talet för att sedan minska från början av 2000-talet. Däremot ökar efterfrågan på sociala förmågor och värderas nu högt av arbetsgivarna.

Män som är uthålliga, initiativrika, ansvarstagande och stresståliga får allt bättre betalt. Inom privat sektor till och med fördubblades avkastningen på sociala förmågor under perioden och löneökningen var som störst för personer med mycket goda sociala förmågor.

– Det vi kan se är att lönepåslaget var särskilt stort inom yrken som kräver ledarskap, samordning och kreativitet. Det har också blivit vanligare att män med god social förmåga arbetar inom just sådana yrken, säger Björn Öckert, forskare och en av rapportförfattarna.

Läs även: Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna.

Att efterfrågan på kognitiva förmågor minskar något till förmån för social kompetens har också att göra med den teknologiska utvecklingen samt utlokaliseringen av produktion till andra länder, enligt rapporten:

– Det tyder på att teknik nu börjar kunna ersätta även mer avancerade arbetsuppgifter som tidigare krävt intelligens samtidigt som den ökade utlokaliseringen kräver samordningsförmåga. Social kompetens är svårare att ersätta med maskiner, konstaterar Björn Öckert.

De studier som gjorts utomlands på senare tid visar att utvecklingen är på väg i samma riktning och att även avkastningen på utbildning börjar sjunka något.

– En kvalificerad gissning att trenden kommer att förstärkas, inte minst med tanke på att artificiell intelligens får sitt genombrott inom allt fler områden, säger Björn Öckert.

Rapporten ”Den ökande avkastningen på sociala förmågor” är skriven av Per-Anders Edin och Peter Fredriksson på Uppsala universitet samt Martin Nybom och Björn Öckert vid IFAU.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här