nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Smarta arbetsplatser en styrka hos företag

En tydlig satsning på ny teknik med insikten om vad det kan ge för arbetsmiljön.
Enligt en ny undersökning övertrumfar medelstora företag de större bolagen inom detta – vilket ger nöjdare medarbetare.

Det är nätverksbolaget Aruba som genomfört en undersökning för att se hur tekniken påverkar arbetsmiljön. Totalt omfattades 7 000 personer och i studien blev det tydliga skillnader mellan de som jobbade på medelstora företag gentemot de som var på större.

– Medelstora företag kan utnyttja sin flexibilitet som en konkurrensfördel genom att de lättare kan implementera ny teknik som ökar medarbetarnas mobilitet och produktivitet. I undersökningen ser vi att detta redan sker, men fler borde titta på möjligheterna med dagens nätverk, till exempel med avancerade analysmöjligheter, positioneringstjänster och IoT. säger Lars Kølendorf, Nordenchef för Aruba.

I studien framgår det tydligt att de som jobbar på medelstora företag ansåg att de digitala verktygen och val av teknik var bra eller mycket bra (63 procent), medan knappt hälften ansåg detsamma på de större företagen. Även arbetsmiljön ansågs bättre, och enligt Aruba kan detta ha att göra med att man på de lite mindre företagen i stor utsträckning tillåter medarbetare att ta med egen teknik.

Något som däremot inte var lika välutvecklat på de medelstora företagen var säkerhetstänket. Inte nog med att man i stor utsträckning ansåg att man själv inte var ansvarig för det – hela tre fjärdedelar hade utsatt företagets data för risker under det senaste året.

– Det finns idag smarta ai-baserade verktyg som analyserar nätverkstrafiken för att hitta avvikelser. Sådana lösningar kan larma innan det händer något som är skadligt för företaget. Att det sker automatiskt underlättar också för medelstora företag, som ibland kan ha svårt att ha tillräcklig it-kompetens internt.

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här