nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Småföretagarna i Sverige vill slippa papperskvitton

En ny undersökning från Visma visar att sex av tio småföretagare i Sverige vill slippa arkivera papperskvitton och i stället gå över helt till digitala kvitton. En sådan övergång skulle kräva att lagen ändras.

– Digitala verktyg har revolutionerat kvittohanteringen, men lagstiftningen i Sverige släpar efter. I stället för att tvingas sätta kvitton i en pärm borde småföretagare få använda tiden till att utveckla sina verksamheter och skapa jobb, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att, 58 procent vill gå över helt till digitala kvitton. Elektronisk lagring av papperskvitton är inte tillåtet i dag. Papperskvitton som till exempel skannas in eller fotas av med en mobiltelefon måste enligt lagen alltid sparas – originalkvittot i tre år och den digitala kvittokopian i ytterligare fyra år.

– De flesta småföretag anlitar en redovisningskonsult. Så länge man inte får lagra papperskvitton elektroniskt tvingas redovisnings- och revisionsbyråerna hantera stora mängder papper manuellt. Det försvårar en digital omställning av branschen och står i vägen för ett modernt samarbete mellan företag och byrå, säger Daniel de Sousa.

Digitaliseringen innebär att redovisnings- och revisionsbranschen behöver ända sina arbetssätt. Deras kunder, landets småföretagare, efterfrågar dessutom mer moderna samarbetsformer. En annan undersökning från Visma visade nyligen att två av tre småföretag vill ha tätare kontakt med sin byrå.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter sina kollegor i andra länder när det gäller digitalisering. Bara elva procent av företagen är på en avancerad nivå gällande digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Fakta: Lagring av papperskvitton

Enligt bokföringslagen måste kvitton och annan räkenskapsinformation arkiveras i sju år. Informationen ska sparas i det skick den kom in i. Det finns en möjlighet att föra över information från en form till en annan, exempelvis genom att skanna in ett papperskvitto. Då överförs det till elektronisk form och särskilda arkiveringsregler gäller: Det ursprungliga kvittot ska sparas i tre år och den inskannade kvittokopian i ytterligare fyra år.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här