nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Småföretagarna i Sverige vill slippa papperskvitton

En ny undersökning från Visma visar att sex av tio småföretagare i Sverige vill slippa arkivera papperskvitton och i stället gå över helt till digitala kvitton. En sådan övergång skulle kräva att lagen ändras.

– Digitala verktyg har revolutionerat kvittohanteringen, men lagstiftningen i Sverige släpar efter. I stället för att tvingas sätta kvitton i en pärm borde småföretagare få använda tiden till att utveckla sina verksamheter och skapa jobb, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att, 58 procent vill gå över helt till digitala kvitton. Elektronisk lagring av papperskvitton är inte tillåtet i dag. Papperskvitton som till exempel skannas in eller fotas av med en mobiltelefon måste enligt lagen alltid sparas – originalkvittot i tre år och den digitala kvittokopian i ytterligare fyra år.

– De flesta småföretag anlitar en redovisningskonsult. Så länge man inte får lagra papperskvitton elektroniskt tvingas redovisnings- och revisionsbyråerna hantera stora mängder papper manuellt. Det försvårar en digital omställning av branschen och står i vägen för ett modernt samarbete mellan företag och byrå, säger Daniel de Sousa.

Digitaliseringen innebär att redovisnings- och revisionsbranschen behöver ända sina arbetssätt. Deras kunder, landets småföretagare, efterfrågar dessutom mer moderna samarbetsformer. En annan undersökning från Visma visade nyligen att två av tre småföretag vill ha tätare kontakt med sin byrå.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter sina kollegor i andra länder när det gäller digitalisering. Bara elva procent av företagen är på en avancerad nivå gällande digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Fakta: Lagring av papperskvitton

Enligt bokföringslagen måste kvitton och annan räkenskapsinformation arkiveras i sju år. Informationen ska sparas i det skick den kom in i. Det finns en möjlighet att föra över information från en form till en annan, exempelvis genom att skanna in ett papperskvitto. Då överförs det till elektronisk form och särskilda arkiveringsregler gäller: Det ursprungliga kvittot ska sparas i tre år och den inskannade kvittokopian i ytterligare fyra år.

Fler nyheter

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här