nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Småföretagare skapar tusentals nya jobb varje år

Var fjärde småföretagare anställer redan när de startar sitt företag. Ytterligare drygt lika många anställer inom fem år. Det visar en undersökning bland småföretagare i hela landet.

Småföretagen är viktiga för både sysselsättningen och samhällsekonomin. Det visar en ny undersökning utförd av företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. I undersökningen angav 27 procent att de anställde medarbetare redan när de startade företaget. 33 procent av de tillfrågade angav att de anställde inom de första fem åren och ytterligare 11 procent att de hade gjort sina första anställningar efter fem år. Resterande 29 procent har inga anställda och de flesta av dem tänker fortsätta som enmansföretagare.

− Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen. Nu ser vi också att väldigt många nya företagare anställer redan från start. Det här ger cirka 30 000 nya jobb i landet varje år. På orter där större företag eller offentlig verksamhet skär ner blir småföretagarnas tillskott av arbetstillfällen naturligtvis särskilt viktiga, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

Under de senaste 20 åren har 600 000 arbetstillfällen skapats i nya företag, varav merparten är småföretag. I företag med färre än 50 anställda har antalet sysselsatta ökat med 41 procent sedan 1994, men bara med 6 procent i de större företagen, enligt beräkningar gjorda på SCB:s statistik.

Etiketter:

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här