nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Skillnader i dödlighetsrisk bland egenföretagare

Risken att dö i förtid är högre för egenföretagare med enskild firma än för de som har aktiebolag. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. I studien granskas även olika branscher med avseende på dödlighetsrisk.

Egenföretagare inom branscherna industri/gruvnäring och handel/kommunikation löper högre risk att dö i förtid jämfört med de som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Studien, som baseras på registerdata i befolkningsregistret på drygt 320 000 egenföretagare, visar även att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller specifika dödsorsaker.

– Cancerdödligheten visade sig vara högre bland egenföretagarkvinnor inom byggbranschen, finansiell verksamhet, utbildning, samt vård och omsorg jämfört med jordbruk. Bland männen var hjärt-kärldödligheten högre inom handel, transport och hotell- och restaurangbranschen jämfört med referensgruppen jordbruk, säger docent Susanna Toivanen, en av författarna till studien.

Undersökningen visar även att egenföretagare med enskild firma har upp till 16 procent högre risk att dö i förtid än aktiebolagsinnehavare. Risken för självmord var 60 procent lägre inom branschen personliga och kulturella tjänster i jämförelse med jordbruk.

Taggar:

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här