nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Skillnader i dödlighetsrisk bland egenföretagare

Risken att dö i förtid är högre för egenföretagare med enskild firma än för de som har aktiebolag. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. I studien granskas även olika branscher med avseende på dödlighetsrisk.

Egenföretagare inom branscherna industri/gruvnäring och handel/kommunikation löper högre risk att dö i förtid jämfört med de som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Studien, som baseras på registerdata i befolkningsregistret på drygt 320 000 egenföretagare, visar även att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller specifika dödsorsaker.

– Cancerdödligheten visade sig vara högre bland egenföretagarkvinnor inom byggbranschen, finansiell verksamhet, utbildning, samt vård och omsorg jämfört med jordbruk. Bland männen var hjärt-kärldödligheten högre inom handel, transport och hotell- och restaurangbranschen jämfört med referensgruppen jordbruk, säger docent Susanna Toivanen, en av författarna till studien.

Undersökningen visar även att egenföretagare med enskild firma har upp till 16 procent högre risk att dö i förtid än aktiebolagsinnehavare. Risken för självmord var 60 procent lägre inom branschen personliga och kulturella tjänster i jämförelse med jordbruk.

Taggar:

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här