nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Skillnader i dödlighetsrisk bland egenföretagare

Risken att dö i förtid är högre för egenföretagare med enskild firma än för de som har aktiebolag. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. I studien granskas även olika branscher med avseende på dödlighetsrisk.

Egenföretagare inom branscherna industri/gruvnäring och handel/kommunikation löper högre risk att dö i förtid jämfört med de som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Studien, som baseras på registerdata i befolkningsregistret på drygt 320 000 egenföretagare, visar även att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller specifika dödsorsaker.

– Cancerdödligheten visade sig vara högre bland egenföretagarkvinnor inom byggbranschen, finansiell verksamhet, utbildning, samt vård och omsorg jämfört med jordbruk. Bland männen var hjärt-kärldödligheten högre inom handel, transport och hotell- och restaurangbranschen jämfört med referensgruppen jordbruk, säger docent Susanna Toivanen, en av författarna till studien.

Undersökningen visar även att egenföretagare med enskild firma har upp till 16 procent högre risk att dö i förtid än aktiebolagsinnehavare. Risken för självmord var 60 procent lägre inom branschen personliga och kulturella tjänster i jämförelse med jordbruk.

Taggar:

Fler nyheter

Vd:ns fyra arbetsstilar för tillväxt

Forskaren Jonas Fasth vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet har studerat hur företagsledare arbetar i praktiken för tillväxt. Hans slutsats är att det är företagsledaren tillsammans med sin personal och sitt nätverk som utvecklar förutsättningar för tillväxt.

Alla chefer är inte psykopater

Du hör ett tal om Fidel Castros förträfflighet. Samtidigt får du höra att talaren blivit ombedd att argumentera för denna hållning. Tror du talaren uppskattar Castro? Troligen gör du det. I experiment som gjorts på just det här sättet visar det sig människor tror att talaren tycker så här om Castro – man skiljer inte […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här