nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Ett relativt nytt område för AI är ledarskap. Microsoft har tillsammans med Susan Etlinger på Altimeter Group och Heike Bruch på University of St. Gallen undersökt hur ledare använder AI samt deras insikter kring hur framgångsrikt ledarskap förändras när olika verksamheter använder AI.

Läs mer: Framgångsrika AI-lösningar måste bygga på tillit

Undersökningen visar att:

– Det finns ett samband mellan ett företags prestation och ledarnas attityd mot AI. De mest framgångsrika företagen, definierade som företag med hög tillväxt, är mer än dubbelt så benägna att använda AI jämfört med företag med lägre tillväxt.

– Nästan alla, 94 procent, av ledare i snabbväxande företag ämnar använda AI vid beslutsfattande under de kommande tre åren, för att gynna företagets tillväxt.

– AI hjälper ledare att hantera det operativa arbetet mer effektivt. Större fokus kan då läggas på att motivera medarbetarna. En anledning till att ledare vill prioritera medarbetarna är insikten att kreativ problemlösning, empati och förtroendekapital blir allt viktigare.

– Bland ledare inom företag med hög tillväxt svarar 66 procent att AI kommer ha en positiv inverkan på ledarskapet. Åtta procent anger att AI redan haft en positiv inverkan.

Läs mer: Medarbetare positiva till AI

Undersökningen inkluderade 800 ledare från USA och från sju Europiska länder, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz och Storbritannien.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här