nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Säkra det största värdet

Ligger du vaken och oroar dig över vad som kan hända om allt går åt pipan? Ett råd är att inte kasta den kompetens som finns i organisationen bara för att en riskkonsult knackar på.

Alla företag som har överlevt en längre tid på marknaden har en beredskap för att hantera risker. Det menar Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet.Medarbetarna har tillsammans en unik kunskap om organisationen och strategier för att hantera utmaningar de ställs inför i sitt dagliga arbete. Därför finns det ingen anledning att som vd förblindas av riskbranschens glittrande hot och standardiserade paketlösningar i konsultportföljen.

– Du får inte slänga ackumulerad kunskap över bord bara för en flashig sammanställning av ett scenario, säger Hervé Corvellec.

Hitta era dyraste juveler

Han menar att en risk alltid är kopplad till ett hotat värde. Det viktiga är att ta reda på vilket värde som är viktigast för organisationen att skydda. En riskkonsult som anlitas för att göra en screening av omvärlden kan naturligtvis hitta en miljon potentiella hot. Men dessa hot är bara relevanta om det är kopplat till någonting som är viktigt för just er specifika verksamhet.

– Tonåringar slutar inte röka för att någon säger att det är farligt. Tjugo år senare slutar de för att de värdesätter hälsan och tänker på döden. Om du inte värdesätter det som är hotat finns ingen anledning att agera. Vd:ns roll är att ställa sig frågan: Vad är av centralt värde för vår verksamhet? Vad är nödvändigt för att vi ska fortsätta existera?

Sjukvården står till exempel ständigt inför risken att en pandemi utbryter. Kommer det i så fall att finnas vaccin till alla och vilken beredskap finns att möta det potentiella behovet? Det är allvarligt hot, men vad är det som driver sjukhuset? Jo, elektricitet. Vid strömavbrott ska reservgeneratorn slå på, om den är trasig måste den andra generatorn fungera.

– Hur stor är risken att den andra också pajar? Det är nummer ett-prioritet! Om man jämför med risken med en pandemi är det en mycket större risk för sjukhusets verksamhet att elförsörjningen inte fungerar.

Prioritera

Hervé Corvellec menar att varje organisation kan nöja sig med att identifiera de hundra viktigaste riskerna för just den verksamheten. Och det är medarbetarna i organisationen som är de bäst lämpade att identifiera dem. Även om ett företag inte har ett formellt riskhanteringssystem eller kallar det vid namn kan kunskapen finnas där. ”Vi är bra på att skydda oss” eller ”Vi har bra koll på vår omvärld” är vokabulär som tyder på att man faktiskt hanterar risker i praktiken.

– Om någon utifrån kommer med en färdig lösning finns risk att den kunskap som finns och som är extremt anpassad till verksamheten kommer att slås sönder. Paradoxalt nog kan det leda till att du ökar din egen sårbarhet, varnar han.

Ta hjälp

Detta ska inte misstas för att att ignorera hjälp och kunskap från andra. När Skånetrafiken till exempel skulle lägga ut sina lokaltrafikvagnar på leasingavtal missade de valutarisken. Avtalet blev i euro och mycket dyrare än det var tänkt.

– Någon hade lätt kunnat hjälpa dem och ställa frågan: Har vi valutarisk? Ja eller nej? Går man systematiskt tillväga kan man kanske upptäcka saker innan man får problem.

Istället för att kryssa i en förberedd lista i ett färdigt riskhanteringssystem kan det ge mer att gå ut i organisationen och kartlägga den kunskap som finns och vad organisationen är särskilt utsatt för.

Hervé Corvellec tror inte att det finns någon risk med att internt ventilera risker och problem. Men som vd får du vara beredd på att ekonomichefen, HR-chefen och it-chefen kanske har olika syn på vilket område som egentligen är mest skyddsvärt. Till exempel har folk som sköter leveranserna lärt sig att hantera punktlighet. De vet också vad som hotar den, men det vet inte de som sitter på ekonomiavdelningen.

– Ställ frågan till olika avdelningar om vad de prioriterar och samla in svaren. Du är den som har bäst överblick och får en riskbild som täcker in alla avdelningar, säger Hervé Corvellec.

Svårt att stå emot

Riskbranschen växer så det knakar eftersom det finns pengar att tjäna för dem som på ett eller annat sätt spelar på rädsla: standardiseringsorganisationer, försäkringsbolag, Hollywoodproducenter och larmtillverkare. Hervé Corvellec menar att företagens ökande riskmedvetenhet fungerar särskilt bra i vår trygghetskultur.

– Det är ingen slump att svenskar har så hög grad av vaccinering. När man säger: Du bör skydda dig, så får man bra resonans. Därför är det förvånande att man inte kommit längre i formaliseringen av riskhantering, och att aktiespararna och försäkringsbolagen inte kräver att företagen har riskhanteringssystem i större utsträckning.

Den globala trenden är ändå att externa parter och lagstiftning ställer allt fler krav på företag. Det gör att de organisationer som inte hakar på kan stå mindre attraktiva i investerares och kunders ögon än ett företag som skyltar med sitt beredskapsarbete.

Riskhanteringssystem kan alltså vara vara värdefullt ur flera olika intressenters perspektiv, men glöm för den skull inte att ta vara på den kompetens som redan finns.

– Jag vill lyfta att organisationer vet hur man hanterar risker därför att de har löst en massa problem tidigare och antagligen vill förebygga att samma problem kan hända igen. Men det är det ingen som pratar om i riskhanteringsbranschen, avslutar Hervé Corvellec.

Taggar:

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här