nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

De flesta företag prioriterar investeringar i produktinnovation, men studier visar att det som ger bäst avkastning är satsningar på affärsmodells- och nytänkande kring kundupplevelser.

Så öppnar du organisationen för engagerad idéutveckling

En organisation har mycket att vinna på att vd breddar innovationstänkandet till att omfatta hela verksamheten.

Enligt den amerikanske managementforskaren Gary Hamel kommer framtidens chef inte ha råd att slösa ens med en bråkdel av företagets resurser. Allt i ett företag kan innoveras – från teknik, produkter och tjänster till affärsmodeller, ledning och marknadsföring. Ett helhetsperspektiv på organisationen och på de idéer som kan förbättra verksamheten, gör att du som vd lättare ser vad som bör innoveras. Här följer några tips på hur du kan göra.

Förutsättningslös idékraft

En öppen och förutsättningslös inställning till idéutveckling och idéskapande kan ge nya perspektiv som främjar kreativitet i innovationsprocessen. Tänk på att goda idéer inte nödvändigtvis behöver komma inifrån företaget, utan med fördel kan komma från kunder, användare, leverantörer och konkurrenter.

Stöp om affärsmodellen

De flesta företag prioriterar investeringar i produktinnovation, men studier visar att det som ger bäst avkastning är satsningar på affärsmodells- och nytänkande kring kundupplevelser. Det krävs inga storsatsningar på dessa områden för att organisationen ska utvecklas i rätt riktning. Väl avvägda innovationssatsningar spridda över hela organisationen ger bäst resultat. Men det förutsätter att hela verksamheten involveras.

IT stödjer innovation

Den IT-infrastruktur som har vuxit fram under de senaste tio åren har ändrat förutsättningarna för organisationsöverskridande samarbeten. Ericsson och Volvo är två företag som använder IT för att främja kollektiv kreativitet. Sharepoint, som bland annat Ericsson använder sig av, är ett exempel. Internanvändning av Facebook och Twitter blir också allt vanligare. Organisationer går från att vara uppdelade i lokala avdelningar, till att samverka nationellt och till och med globalt. Detta för med sig en ökad transparens, och det blir tydligare för alla i vilken riktning företaget utvecklas.

Från individ till kollektiv

Inom ramen för organisationsutveckling har sökarljuset länge legat på den individuella medarbetaren. Idag fokuserar de flesta företag istället på hur individen fungerar i ett organisatoriskt sammanhang. Interaktion medarbetare emellan för med sig nya perspektiv och möjligheter som inte hade uppdagats om den anställde arbetade helt självständigt. Som vd är det viktigt att ha en uttalad ambition att det är på det här kollektivistiska sättet organisationen ska jobba, för att främja organisationsutveckling.

Konkreta exempel

Hur kollektiv kreativitet främjas kan se olika ut. Ericsson tillämpar IdeaBoxes, en öppen och social IT-plattform som täcker hela organisationen och genom vilken idéer från alla håll av verksamheten bollas och utvecklas i oväntade riktningar. Metoden har fått spridas viralt inom företaget, genom ett system som inte kontrolleras eller redigeras centralt.

Volvo anordnar så kallade IdeaJams. I IT-baserade, tidsbegränsade sessioner öppna för hela företaget diskuteras på förhand identifierade innovationsbehov och möjliga lösningar på dessa problem. För att uppmuntra till kollektivt engagemang riktas fokus mot idéerna, inte individerna. På så sätt färgas inte diskussionen av status eller position. Att sessionerna är tidsbegränsade ger större möjligheter för fokuserat engagemang och koncentration.

 

I nästa artikel om kollektiv kreativitet tittar vi närmare på hur IdeaJams och IdeaBoxes fungerar i praktiken och vilka fördelar det finns med att använda dessa – och andra – metoder.

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här