nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

De flesta företag prioriterar investeringar i produktinnovation, men studier visar att det som ger bäst avkastning är satsningar på affärsmodells- och nytänkande kring kundupplevelser.

Så öppnar du organisationen för engagerad idéutveckling

En organisation har mycket att vinna på att vd breddar innovationstänkandet till att omfatta hela verksamheten.

Enligt den amerikanske managementforskaren Gary Hamel kommer framtidens chef inte ha råd att slösa ens med en bråkdel av företagets resurser. Allt i ett företag kan innoveras – från teknik, produkter och tjänster till affärsmodeller, ledning och marknadsföring. Ett helhetsperspektiv på organisationen och på de idéer som kan förbättra verksamheten, gör att du som vd lättare ser vad som bör innoveras. Här följer några tips på hur du kan göra.

Förutsättningslös idékraft

En öppen och förutsättningslös inställning till idéutveckling och idéskapande kan ge nya perspektiv som främjar kreativitet i innovationsprocessen. Tänk på att goda idéer inte nödvändigtvis behöver komma inifrån företaget, utan med fördel kan komma från kunder, användare, leverantörer och konkurrenter.

Stöp om affärsmodellen

De flesta företag prioriterar investeringar i produktinnovation, men studier visar att det som ger bäst avkastning är satsningar på affärsmodells- och nytänkande kring kundupplevelser. Det krävs inga storsatsningar på dessa områden för att organisationen ska utvecklas i rätt riktning. Väl avvägda innovationssatsningar spridda över hela organisationen ger bäst resultat. Men det förutsätter att hela verksamheten involveras.

IT stödjer innovation

Den IT-infrastruktur som har vuxit fram under de senaste tio åren har ändrat förutsättningarna för organisationsöverskridande samarbeten. Ericsson och Volvo är två företag som använder IT för att främja kollektiv kreativitet. Sharepoint, som bland annat Ericsson använder sig av, är ett exempel. Internanvändning av Facebook och Twitter blir också allt vanligare. Organisationer går från att vara uppdelade i lokala avdelningar, till att samverka nationellt och till och med globalt. Detta för med sig en ökad transparens, och det blir tydligare för alla i vilken riktning företaget utvecklas.

Från individ till kollektiv

Inom ramen för organisationsutveckling har sökarljuset länge legat på den individuella medarbetaren. Idag fokuserar de flesta företag istället på hur individen fungerar i ett organisatoriskt sammanhang. Interaktion medarbetare emellan för med sig nya perspektiv och möjligheter som inte hade uppdagats om den anställde arbetade helt självständigt. Som vd är det viktigt att ha en uttalad ambition att det är på det här kollektivistiska sättet organisationen ska jobba, för att främja organisationsutveckling.

Konkreta exempel

Hur kollektiv kreativitet främjas kan se olika ut. Ericsson tillämpar IdeaBoxes, en öppen och social IT-plattform som täcker hela organisationen och genom vilken idéer från alla håll av verksamheten bollas och utvecklas i oväntade riktningar. Metoden har fått spridas viralt inom företaget, genom ett system som inte kontrolleras eller redigeras centralt.

Volvo anordnar så kallade IdeaJams. I IT-baserade, tidsbegränsade sessioner öppna för hela företaget diskuteras på förhand identifierade innovationsbehov och möjliga lösningar på dessa problem. För att uppmuntra till kollektivt engagemang riktas fokus mot idéerna, inte individerna. På så sätt färgas inte diskussionen av status eller position. Att sessionerna är tidsbegränsade ger större möjligheter för fokuserat engagemang och koncentration.

 

I nästa artikel om kollektiv kreativitet tittar vi närmare på hur IdeaJams och IdeaBoxes fungerar i praktiken och vilka fördelar det finns med att använda dessa – och andra – metoder.

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här