nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Så lyckas du med förändringen

Sida 3

Tröga processer

Förändringsarbete tar alltid längre än vad som går att beräkna, det verkar vara en oskriven lag. Förklaringen ligger till stor del i att attityder och värderingar, grundbultarna i en förändring, är så svåra att ändra på. Ofta krockar den tröga mänskliga mjukvaran med företagsledningens önskemål om snabba, radikala och omfattande åtgärder. Huvudskälet till att förändringar misslyckas är att ledningen inte lyckas skapa en acceptans, i vissa fall har ledningen till och med undervärderat den obalans och osäkerhet som förändringen skapar hos medarbetarna.

Acceptans och transformation sker till största del i dialog. Det som sägs och det som görs måste hänga ihop. Vd:ns självinsikt, öppenhet, och kommunikationsförmåga blir avgörande.

I nästa nummer av Vd-tidningen, nummer 5, får du två konkreta övningar att använda i förändringsarbetet. 

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här