nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Så hittar du rätt vd

Det är inte varje dag företaget behöver en ny ledare. Så hur gör man när det behövs nya krafter på toppen?

– Börja med att fundera på om det verkligen är en ny vd ni behöver, om tajmingen är rätt och hur ett byte i så fall ska hanteras. Kanske finns det andra lösningar som kan vara ett alternativ.

Rådet kommer från Michaël Berglund, rekryteringskonsult med 25 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt toppchefer. Är tillfället ändå väl valt är det dags för en ordentlig analys av vad företaget egentligen behöver och vilka egenskaper som behövs hos den som ska besätta vd-posten.

– Vilken typ av person man ska söka efter är oerhört styrt av både den bransch han eller hon ska verka inom och vilken fas företaget befinner sig i. Men det absolut viktigaste i alla lägen är att det är en person med affärsförmåga. Oavsett om det handlar om att leda en start-up eller vända ett företag i kris är det aldrig okej om det inte blir bra siffror, understryker Michaël Berglund.

Ta hjälp

När det gäller att hitta lämpliga kandidater är det en god idé att börja inventera internt för att sedan arbeta vidare inom samma bransch eller närliggande branscher för att så småningom söka i mer perifera men tänkbara områden och branscher.

– Även om jag pratar i egen sak måste jag säga att det är vansinnigt att försöka sköta rekryteringen helt själv utan att ta hjälp. Det är en så komplex situation och väldigt stora värden som står på spel när man ska hitta en vd, menar Michaël Berglund.

Samtidigt kan valet av rekryteringspartner vara nog så svårt. Att man som styrelse eller ägare är sällanköpare av en svårköpt tjänst gör inte valet enklare, så var noga med referenser.

– Ta kontakt med flera olika bolag och välj noga innan ni bestämmer er. Det är en ny och väldigt ojämn bransch där det är stora skillnader mellan bra och dåliga aktörer. I det långa loppet lönar det sig att anlita någon som verkligen gör ett bra jobb även om skillnaderna i pris kan vara stora.

Annons bortkastat

Till skillnad från vid andra rekryteringar fungerar annonsering sällan bra när det är dags att söka en vd, hävdar Michaël Berglund.

– Visst kan man annonsera för att få uppmärksamhet men lämpliga kandidater brukar inte vara benägna att söka jobbet. Oftast är de inte sugna på att skylta med att de söker ett nytt jobb.

Istället handlar det om en aktiv sökprocess där man identifierar och kartlägger lämpliga kandidater utifrån branscherfarenheter, ålder, tidigare resultat och vilken nivå av företag som personen verkar i.

– Är han eller hon verksam i ett bolag med 50 anställda är det troligen inget bra val för ett bolag med 5 000 anställda, konstaterar Michaël Berglund.

Ansvaret är ditt

Även om man tar hjälp med rekryteringsarbetet måste man enligt Michaël Berglund vara beredd att lägga ner mycket eget arbete för att resultatet ska bli bra. Håll tät kontakt med rekryteringsfirman för att ge respons på först ett bredare och sedan ett mer koncentrerat urval kandidater och se till att lämna information om förändringar som kan påverka processen.

– Speciellt i slutfasen när det är dags att intervjua tänkbara personer måste styrelsen räkna med att det tar mycket tid i anspråk. Intervjua varje kandidat flera gånger och fördjupa kunskaperna om dem så att ni vet vad ni får. Styrelsen kan heller aldrig abdikera från det egna ansvaret att göra bra val, både när det gäller rekryteringspartners och i det slutgiltiga valet av ny vd, betonar Michaël Berglund.

Bli inte bländad

En av riskerna som det gäller att se upp med vid alla typer av rekryteringar, inte minst när det handlar om att hitta en vd, är det som kan kallas för halo-effekten.

– Man träffar någon med utstrålning som man blir väldigt förtjust i. Det gör att man tappar den kritiska garden och börjar se det man vill se istället för hur personen verkligen är.

En annan fara är att lyssna till någon tongivande person som rekommenderar ”Kalle Svensson” och säger att det är den bästa du kan hitta, utan att ha koll på fakta och vad företaget behöver för typ av vd.

Annars är det vanligaste felet att man har gjort ett dåligt research-arbete och har en ofullständig bild av personen. Kanske finns det alkoholproblem med i bilden eller också är det fantastiska track-record som kandidaten visar upp egentligen resultatet av någon annans arbete.

Våga prata lön

Någon gång måste den kanske inte helt lätta frågan om lön komma upp till diskussion med kandidaten man är intresserad av.

– Här görs det enorma misstag, lönefrågan kommer ofta upp alldeles för sent. Våga istället prata lön tidigt, råder Michaël Berglund som själv varit med om att avbryta en rekrytering när lönekraven varit orimliga.

Att någon begär väldigt mycket i lön bör ses som ett varningstecken, speciellt om det handlar om betydligt mer än vad han eller hon tjänar idag.

– Fråga i vilken härad kandidaten hade tänkt sig lönen, vad de tjänar nu och om de klarar en sänkt lön. Men för en duktig person brukar ekonomin alltid ordna sig, betonar Michaël Berglund.

Taggar:

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här