nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Så blir du en ledare i världsklass

Vd:s attityd och förhållningssätt har stor betydelse för resultatet. Enligt utblidningsföretaget Positively Group i Malmö har de ledare vars team presenterar de bästa resultaten några gemensamma tankemönster.

5 tankemönster som 90 % av de bästa ledarna har och som de andra saknar:

1. De söker möjligheter att påverka och göra skillnad och ser detta som kärnan i sitt jobb, i motsats till att till exempel nå vinstmål.

2. De fokuserar långsiktigt på att uppnå sådant de kan känna stolthet över.

3. De är mycket empatiska och autentiska i sina förhållanden till andra människor.

4. De har stor känslomässig mognad och stark impulskontroll.

5. De känner att ansvar ska ligga där det finns kapacitet. Deras uppgift är framför allt att fördela och utkräva ansvar, inte att själva utöva det.

Taggar:

Fler nyheter

Produktivt att växla miljö på jobbet

Högskolan i Gävle har genomfört en treårig studie av aktivitetsbaserade kontor. Den visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon,

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här