nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Svenska företag har högre gränsvärden för revisionsplikt än övriga EU, vilket missgynnar svenska företag. Reglerna ska nu ses över. FOTO: Shutterstock

Revisionsplikten ses över

Riksdagen beslutade nyligen att ge regeringen i uppdrag att ser över möjligheterna att genomföra ytterligare höjning av gränsen för revisionsplikt.

Översynen är efterfrågad av många stora organisationer inom det svenska näringslivet. De flesta EU-länder har väsentligt högre gränsvärden för revisionsplikt, vilket gör att de reglerna i Sverige missgynnar svenska företag och blir till ett etableringshinder för andra länders företag som vill vara verksamma i Sverige.

Ett återkommande argument för översyn av regelverket är att 96 procent av Sveriges företag är mindre verksamheter, med färre än tio anställda, där ägare och ledning är en och samma person. 

Ingen kvotering

Riksdagen har också ställt sig bakom civilutskottets förslag att regeringen bör verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen.

Sänkt aktiekapital

Riksdagen ställer sig även bakom förslaget att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

 Protokoll med beslut och riksdagens skrivelse hittar du här.

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här