nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Svenska företag har högre gränsvärden för revisionsplikt än övriga EU, vilket missgynnar svenska företag. Reglerna ska nu ses över. FOTO: Shutterstock

Revisionsplikten ses över

Riksdagen beslutade nyligen att ge regeringen i uppdrag att ser över möjligheterna att genomföra ytterligare höjning av gränsen för revisionsplikt.

Översynen är efterfrågad av många stora organisationer inom det svenska näringslivet. De flesta EU-länder har väsentligt högre gränsvärden för revisionsplikt, vilket gör att de reglerna i Sverige missgynnar svenska företag och blir till ett etableringshinder för andra länders företag som vill vara verksamma i Sverige.

Ett återkommande argument för översyn av regelverket är att 96 procent av Sveriges företag är mindre verksamheter, med färre än tio anställda, där ägare och ledning är en och samma person. 

Ingen kvotering

Riksdagen har också ställt sig bakom civilutskottets förslag att regeringen bör verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen.

Sänkt aktiekapital

Riksdagen ställer sig även bakom förslaget att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

 Protokoll med beslut och riksdagens skrivelse hittar du här.

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Låt oss behålla mobilen på möten

Krönika

Ja! Vi inför förbud och kontroll, så får vi en innovativ och kreativ kultur. Hur ska jag som vuxen medarbetare känna att mina idéer är viktiga och att jag är en kompetent medarbetare om jag inte ens är betrodd att ha mobilen på ett möte? Ett arbetsverktyg, ofta tillhandahållet av företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här