nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Rätt vd på rätt plats säkrar tillväxt

Driver du en traditionell industriverksamhet som varit i familjen i generationer? Då är det en klar fördel med en vd plockad ur familjen. Driver du en innovativ, snabbfotad verksamhet i hård konkurrens – då behövs kanske i stället en extern vd.

Tre fjärdedelar av företagen i Sverige är familjeägda och en stor del av dessa är små eller medelstora verksamheter. Familjeägda företag har särskilda förutsättningar. Parallellt med affärsutveckling och expansion, behöver familje-vd:n ta hänsyn till viktiga faktorer rörande familjen, som till exempel övergången från en generation till nästa.

Nu visar ny forskning från det amerikanska universitetet John Molson School of Business vid Concordiauniversitetet i Montreal, Kanada, att de företag vars varor eller tjänster bygger på ständiga förbättringar och innovationer, gör bäst i att rekrytera sin vd utanför familjekretsen.

Familjemedlemmar blir utmärkta på vd-posten i traditionella industriverksamheter, där varumärket bygger på historik, kvalitet och förtroende. I företag där själva affärsidén går ut på att skapa nytt eller tänja gränser, som till exempel it-sektorn eller telekombranschen, är det klokare att söka en extern vd.

– Vi ser i vår forskning att familje-vd:n fokuserar mer på förvaltning och och att vårda och utveckla traditioner, medan den externt rekryterade vd:n har större fallenhet för att prioritera nytänkande och också lättare att helt enkelt bryta med traditionen, kommenterar Peter Jaskiewicz, professor vid Concordiauniversitetet.

Kultur spelar också roll

Peter Jaskiewicz har även i sin undersökning noterat starka kulturellt betingade skillnader i hur vd-rollen uppfattas.

– Att rekrytera en extern vd möter större motstånd i mer kollektivistiska kulturer som till exempel Asien, Sydamerika och södra Europa. I USA, som är en utpräglat individualistisk kultur, möter tanken på att rekrytera en vd utanför familjekretsen betydligt mindre motstånd.

– I traditionella industrier handlar det mycket om att förvalta och vårda traditioner, det gör familje-vd:n ofta alldeles ypperligt. Om en familje-vd ska lyckas i nyare, mer snabbfotade branscher med hög konkurrens och smala nischer, måste han eller hon vara beredd på att balansera familjens preferenser mot omvärldens råd och krav. Det ställer mycket höga krav på familje-vd:n, kommenterar Peter Jaskiewicz.

KÄLLA:

Jaskiewicz, P. & Luchak, A. 2013. Explaining performance differences between family firms with family and non-family CEOs: It’s the nature of the family tie that counts! Entrepreneurship Theory & Practice, Volume 37, Issue 6, November 2013

Taggar:

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Låt oss behålla mobilen på möten

Krönika

Ja! Vi inför förbud och kontroll, så får vi en innovativ och kreativ kultur. Hur ska jag som vuxen medarbetare känna att mina idéer är viktiga och att jag är en kompetent medarbetare om jag inte ens är betrodd att ha mobilen på ett möte? Ett arbetsverktyg, ofta tillhandahållet av företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här