nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Rätt vd på rätt plats säkrar tillväxt

Driver du en traditionell industriverksamhet som varit i familjen i generationer? Då är det en klar fördel med en vd plockad ur familjen. Driver du en innovativ, snabbfotad verksamhet i hård konkurrens – då behövs kanske i stället en extern vd.

Tre fjärdedelar av företagen i Sverige är familjeägda och en stor del av dessa är små eller medelstora verksamheter. Familjeägda företag har särskilda förutsättningar. Parallellt med affärsutveckling och expansion, behöver familje-vd:n ta hänsyn till viktiga faktorer rörande familjen, som till exempel övergången från en generation till nästa.

Nu visar ny forskning från det amerikanska universitetet John Molson School of Business vid Concordiauniversitetet i Montreal, Kanada, att de företag vars varor eller tjänster bygger på ständiga förbättringar och innovationer, gör bäst i att rekrytera sin vd utanför familjekretsen.

Familjemedlemmar blir utmärkta på vd-posten i traditionella industriverksamheter, där varumärket bygger på historik, kvalitet och förtroende. I företag där själva affärsidén går ut på att skapa nytt eller tänja gränser, som till exempel it-sektorn eller telekombranschen, är det klokare att söka en extern vd.

– Vi ser i vår forskning att familje-vd:n fokuserar mer på förvaltning och och att vårda och utveckla traditioner, medan den externt rekryterade vd:n har större fallenhet för att prioritera nytänkande och också lättare att helt enkelt bryta med traditionen, kommenterar Peter Jaskiewicz, professor vid Concordiauniversitetet.

Kultur spelar också roll

Peter Jaskiewicz har även i sin undersökning noterat starka kulturellt betingade skillnader i hur vd-rollen uppfattas.

– Att rekrytera en extern vd möter större motstånd i mer kollektivistiska kulturer som till exempel Asien, Sydamerika och södra Europa. I USA, som är en utpräglat individualistisk kultur, möter tanken på att rekrytera en vd utanför familjekretsen betydligt mindre motstånd.

– I traditionella industrier handlar det mycket om att förvalta och vårda traditioner, det gör familje-vd:n ofta alldeles ypperligt. Om en familje-vd ska lyckas i nyare, mer snabbfotade branscher med hög konkurrens och smala nischer, måste han eller hon vara beredd på att balansera familjens preferenser mot omvärldens råd och krav. Det ställer mycket höga krav på familje-vd:n, kommenterar Peter Jaskiewicz.

KÄLLA:

Jaskiewicz, P. & Luchak, A. 2013. Explaining performance differences between family firms with family and non-family CEOs: It’s the nature of the family tie that counts! Entrepreneurship Theory & Practice, Volume 37, Issue 6, November 2013

Taggar:

Fler nyheter

Guide till en framtidssäkrad digital kompetens

Vadå digital kompetens? – är ett nytt praktiskt verktyg och strategiskt diskussionsunderlag för den som vill få ett grepp om hur digitaliseringen påverkar den egna organisationen och synen på lärande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här