nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Det här är en annons från The Futurebook

Så skapar du och leder framtidens företag

Ledarskap

För att hänga med när världen förändras måste också företagen förändra sitt sätt att tänka och agera. Alla framgångsrika entreprenörer och ledare använder sig av samma teknik i någon form - självdisruption - att förändra en marknad eller ett system för alltid!

Digitaliseringen ställer allt högre krav på snabbrörlighet och innovation och framtidens organisationer kräver en annan typ av ledarskap. Ständiga förändringar gör att ledarskapet handlar om att inspirera till visionärt tänkande, mod och få människor att växa genom att utveckla sig själva, Personal Management. Men vad är det som krävs av en ledare för att inspirera människor att bli intresserade av att utveckla sig själva? I första hand är det genom leading – by – doing. Att man som ledare går i bräschen i företaget och visar nyttan av Personal Management. Färska studier från Gallup visar att anställda vill arbeta för ett högre syfte snarare än att bara invänta lönechecken. De arbetar inte bara för att arbeta, utan för att karriären är en integrerad del av deras liv. Deras higher purpose. Historiskt har anställda förväntat sig att arbeta för en chef, men nu vill de ha en coach. De vill inte bara vara tillfredsställda i sin roll eller i sitt arbete, utan de anställda vill ha personlig och professionell utveckling, omedelbart och för framtiden.

Men de behöver hjälp att iscensätta den förändring som det innebär att utvecklas personligen och professionellt. Dessvärre, visar även Gallupundersökningen att förändringarna i den globala arbetskraften har skapat en betydande schism mellan hur organisationer idag hanterar de anställdas prestation och vad de anställda säger är avgörande för sin individuella utveckling.

Hur vet vi det här? Gallup har frågat.

Anställda säger att det de bl a behöver från sin chef är:

  • Tydliga roller och prioriteringar
  • Löpande feedback och kommunikation
  • Möjligheter att utvecklas och få större ansvar

I mina tidigare roller som marknadschef inom olika branscher har jag hela tiden sett behovet av Personal Management och vikten av att knyta ihop det med företagets vision och mål. Detta har lagt grunden till varför jag under cirka tjugo års tid utbildat mig brett inom förändringspsykologi och Personal Management, i syfte att kunna möta det behov som jag sett behöver lyftas inom alla branscher. Utifrån min vilja att få människor att växa, känna sig värdefulla och bidra till företagets värde så har både skapandet av ett organiserat system där detta är möjligt tagit form, och jag tar även med mig denna gedigna och breda kunskap in i mina interrimsuppdrag, för att på ett disruptivt sätt hjälpa företagsledningar att utveckla och stärka sitt varumärke både internt och externt.

The FUTUREBOOK – empower people, disrupt the business, change the world.

Det organisade system jag nämner ovan kallar vi The Futurebook. Under 2018 har jag tillsammans med min kollega Lili Öst skapat The Futurebook för den svenska marknaden. Ett system som baseras på ett amerikanskt utvecklingskoncept. The Futurebook arbetar med humankapitalet och de mjuka livsexistentiella frågorna, genom vilka man i steg 1 skapar en fördjupad kunskap om sig själv, för att skapa ett extraordinärt liv både privat och professionellt. Och i steg 2, gör en Futurebook för företaget – Nya tidens affärsplan. Läs mer om The Futurebook och CHR här.

Vi har även certifierat oss i Sturebadet Healths CHR verktyg. Ett system som möter Arbetsmiljöverkets skärpta krav om ett systematiserat hälsoarbete vilket möter deras krav gällande SAM & OSA. Dessa två kraftfulla system gifter sig väl ihop för att bidra till välmående och engagerade företag.

Är du redo att börja skapa framtidens företag?

Genom nära samarbete med mitt nätverk kan jag och mina kollegor hjälpa företagen in i framtiden. Vi stöttar företagen med allt från interim marknadschefstjänster till att ta ett helhetsgrepp på organisationens välmående genom två kraftfulla tjänster: The Futurebook och CHR. Läs mer på futurebook.se

Vi gillar att hänga med dig som också gillar att prata om personlig utveckling, ledarskap, business, välmående, work impact och annat som gör livet glädjefyllt utifrån ett businessperspektiv! Ta en lunch med oss vetja – välkommen!

Nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.