nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Misstag ger framgång

Pontus Bodelsson har varit vd i 20 år och i en ny bok ”Ledarskap för förändring” delar han med sig av ...

Vad utmärker en besvärlig anställd?

Det finns mycket forskning om arbetsplatsmobbing där man ser de anställdas perspektiv. Men vid Örebro ...

Så gör du en strategi – sex framgångssteg

Många små- och medelstora företag har en ostrukturerad strategiprocess och tycker att strategiarbete är ...

Guide för att förebygga diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lanserat en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I guiden ges arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. 

Skillnaden mellan toppsäljare och andra säljare

Ja det är en skillnad i deras mindset som gör att de har fler kunder att sälja till då de skapar fler kontakter än andra säljare dvs de prospekterar mer och utvecklar sina kunder genom nya besök för att prata affärer och utveckling.

Alla ska bygga varumärket

Nya vindar blåser när det gäller bygget av varumärken. Nu är det inte längre marknadsavdelningen som har ansvar för detta utan det är hela företagets ansvar och alla medarbetare måste vara med och bidra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här