nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Organisationer gynnas av kommunikativa chefer

Medvetenhet om kommunikation mellan ledare och medarbetare utvecklar ledarskapet. Det konstateras i en av handling där begreppet kommunikativt ledarskap har utforskats i tre multinationella koncerner.

Struktur, utveckling, interaktion och förmåga att representera är viktiga beteenden hos den kommunikative ledaren. Det visar en ny avhandling från Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom som har genomförts av Solange Hamrin. I avhandlingen Communicative leadership: contextualizing a Swedish concept in theory and within oranizational settings har hon haft fokus på det kommunikativa ledarskapet och bland annat funnit fyra olika kommunikativa beteenden hos ledare.

Definitionen av en kommunikativ ledare är en person som involverar sina medarbetare i beslutsfattandet genom dialog och feed back. En central punkt här är att organisationen och högsta ledningen måste vilja måste tillåta förändringar som bär fram till just en kommunikativ organisation.

En bra kommunikativ ledare, konstateras, bidrar till resultatet genom att skapa tydliga roller för medarbetare, engagemang, grupptillhörighet och förtroende. I avhandlingen konstateras vidare att det ramverk som den pekar på kan användas för att utveckla det kommunikativa ledarskapet, samt att det går att utveckla anpassade index för olika organisationer om man kan använda för att mäta hur framgångsrik man är.

En intressant iakttagelse i avhandlingen är att kommunikativa ledare skiljer sig mellan olika länder, så exempelvis mellan Sverige och länder som USA, Frankrike och Indien. I Sverige finns en grundtanke om delaktighet, demokrati och konsensus.

Fler nyheter

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här