nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Organisationer gynnas av kommunikativa chefer

Medvetenhet om kommunikation mellan ledare och medarbetare utvecklar ledarskapet. Det konstateras i en av handling där begreppet kommunikativt ledarskap har utforskats i tre multinationella koncerner.

Struktur, utveckling, interaktion och förmåga att representera är viktiga beteenden hos den kommunikative ledaren. Det visar en ny avhandling från Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom som har genomförts av Solange Hamrin. I avhandlingen Communicative leadership: contextualizing a Swedish concept in theory and within oranizational settings har hon haft fokus på det kommunikativa ledarskapet och bland annat funnit fyra olika kommunikativa beteenden hos ledare.

Definitionen av en kommunikativ ledare är en person som involverar sina medarbetare i beslutsfattandet genom dialog och feed back. En central punkt här är att organisationen och högsta ledningen måste vilja måste tillåta förändringar som bär fram till just en kommunikativ organisation.

En bra kommunikativ ledare, konstateras, bidrar till resultatet genom att skapa tydliga roller för medarbetare, engagemang, grupptillhörighet och förtroende. I avhandlingen konstateras vidare att det ramverk som den pekar på kan användas för att utveckla det kommunikativa ledarskapet, samt att det går att utveckla anpassade index för olika organisationer om man kan använda för att mäta hur framgångsrik man är.

En intressant iakttagelse i avhandlingen är att kommunikativa ledare skiljer sig mellan olika länder, så exempelvis mellan Sverige och länder som USA, Frankrike och Indien. I Sverige finns en grundtanke om delaktighet, demokrati och konsensus.

Fler nyheter

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd? Och hur ska det gå till?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här