nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vd-tidningen

Vd 2 2016  Vd15-5_218px  VD4 omslag

Vd-tidningens mission är att få både vd:ar och verksamheter att växa.

Vd-tidningen förser läsaren med strategisk kunskap som underlättar i vardagen och hjälper vd:n att utveckla företaget och sin egen roll.

Tidningen riktar sig till vd:ar, ledningsgrupper och styrelseledamöter i Sverige som vill utveckla sitt företag, sitt ledarskap och sin kompetens.

Vd-tidningen ger redskap för att hantera alla tänkbara ledningsfrågor. Den ger också inspiration och vägledning i frågor om det personliga ledarskapet.

Som läsare får du stöd i att hantera det dagliga vd-arbetet och kontakten med medarbetare. I tidningen hittar du inspirerande exempel på hur andra gör. Du får ta del av trender och förändringar i omvärlden.

Vd-tidningen ges ut 6 gånger/år.
Upplaga: 5 000 – 10 000

Sedan 2015 arrangerar Vd-tidningen konferensen Ledningsgruppsdagen.

Vill du provläsa? Här kan du ladda hem en pdf av Vd-tidningen.