nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

FOTO: Shutterstock

Olika ledarstilar behövs för olika chefsnivåer

Gruppchefer är bäst på relationer med medarbetarna. Högre chefer, som vd:ar, är bäst på förändring. Mest strukturerade är mellancheferna. Det visar en ny undersökning som ger dig som vd en fingervisning om vad du behöver tänka på när du rekryterar och utvecklar olika chefer.

Resultaten kommer från testet ”LSI – Ledarstilsinventorium” där chefer fått skatta sitt eget ledarskap. Det är företaget Psytest som genomfört testet och cheferna har fått skatta sig själva på tre breda ledarstilsdimensioner:

  • Bevarande–Förändrande
  • Oberoende–Relationsorienterad och
  • Flexibel–Strukturerad

med flera underkategorier för varje skala. Dessutom har cheferna skattat sin

  • beslutsamhet,
  • sociala säkerhet som ledare och
  • stresshantering

Så här ser resultaten ut för de olika grupperna.

Stöttande gruppchefer

Resultaten visar att gruppchefer, alltså första linjens chefer, har signifikant högre resultat än mellanchefer och högre chefer på klassiskt medarbetarorienterat ledarskap – att ge medarbetarna uppmärksamhet, omtanke och stöd.

En slutsats är att vid chefsutveckling för gruppchefer så är det de här områdena som är viktigast att utveckla.

Mellanchefer planerar

Till nästa grupp, mellancheferna, räknas bland andra platschefer, produktionschefer och fabrikschefer samt inom offentlig sektor bland andra avdelningschefer och enhetschefer.

Mellancheferna ligger genomgående mellan gruppchefer och högre chefer på de olika skalorna, men har högst resultat av alla chefsgrupper på struktur, planering och relationer till överordnade.

Chefer som ska röra sig från en nivå till nästa behöver generellt förberedas för hur och vad de ska hålla andra ansvariga samt att utveckla och stå upp för sina idéer och åsikter. De behöver också träna på att ta ett bredare, mer strategiskt perspektiv, lära sig analysmodeller och tänka mer förändringsinriktat.

Högre chefer sakinriktade

Den högst rankade gruppen, högre chefer, omfattar vd:ar och andra direktörer respektive bland annat kommunchefer och förvaltningschefer inom offentlig sektor.

De högre cheferna har en ledarstil som präglas av en större professionell distans, ett starkare fokus på sakuppgifter och en mer oberoende och bestämd inställning i olika frågor. Förutom att strategiskt tänkande ökar, har de en mer kravställande och ”tuffare” ledarstil.

Av huvudkategorierna är högre chefer starkast på förändringsinriktat ledarskap. Det speglar att det i högre chefers ansvarsområden normalt sett ingår att se bredare på verksamheten, ha en längre planeringshorisont och bidra till strategiska diskussioner.

De högre cheferna har högre resultat än andra chefer på tilläggsområdena beslutsamhet, sociala säkerhet som ledare och stresshantering, vilket Psytest menar var väntat, eftersom det är områden som kan antas växa med högre chefsnivå.

Fler nyheter

Hur får man det roligare på jobbet?

Den 22 september kommer Ami Hemviken, som utsågs till Årets Talare 2017, ut med med sin debutbok "Le! Det är inte tanken som räknas." Boken handlar om hur man med större medvetenhet och små förändringar av sitt sätt att agera kan få det roligare på jobbet - samtidigt som man bidrar till en mer kreativ och framgångsrik arbetsplats.

Handelns bästa företag korade

Under eventet Retail Awards delade Svensk Handel och branschtidningen Market ut tolv priser. Det nya priset Årets Arbetsgivare gick till Synoptik och utmärkelsen Årets Ledare tilldelades Synsams vd Håkan Lundstedt.

3 tips på fokuserat arbete hemifrån

I en artikel i Harvard Business Review tar time management-coachen Elizabeth Grace Saunders upp frågan om hur man håller sig fokuserad när man arbetar hemifrån. Hon har sett att de personer som är mest fokuserade och effektiva när de arbetar hemifrån är de som kan sätter tydliga gränser så att de kan få jobbet gjort.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här