nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Ett hälsofrämjande ledarskap är att aktivt främja och förstärka sådant som fungerar bra i en organisation. Men att i vardagen ständigt ha fokus på hälsoaspekten är inte helt enkelt. Därför har Prevent, på uppdrag av arbetsgivare och fackförbund, tagit fram ett webbaserat verktyg för att stötta chefer i det hälsofrämjande ledarskapet. Verktyget är kostnadsfritt och ger konkreta tips och råd om hur man kan jobba effektivt med att skapa en bra arbetsmiljö.

– Det handlar om att bygga upp en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och sedda, har rimliga förutsättningar för att utföra sitt arbete och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Ett sådant arbetsklimat leder till färre sjukskrivningar och hög konkurrenskraft, säger Leif Nordin som är avtals- och branschansvarig hos Ledarna.

Läs mer: Få har möjlighet att träna på arbetstid

Peter Larsson som är ombudsman på Kommunal håller med.

– Chefens ledarskap påverkar hur personalen mår. En schysst arbetsmiljö bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare. Jag tror att webbverktyget fyller ett stort behov. Tack vare det kan var och en välja när det passar att lära sig mer om ett hälsofrämjande ledarskap.

Varje chef kan själv välja ut vilka områden som är viktigast att fokusera på:

• chefens förutsättningar.

• hälsofrämjande som affärsstrategi.

• tydliga mål och uppgifter.

• balans och hälsa.

• återkoppling.

• delaktighet och arbetsklimat.

Läs mer: Kraven på jobbet måste minska för att förhindra utbrändhet

– Ett hälsofrämjande ledarskap är mer än bara fruktkorgar och lunchjogg. För att lyckas med ett hälsofrämjande ledarskap bör det vara en del av organisationens affärsstrategi. Prevents webbverktyg möjliggör det. Det är enkelt både att använda och att anpassa efter behoven i just din verksamhet, avslutar Viktoria Lundqvist som är arbetsrättsjurist och förhandlare hos Industriarbetsgivarna.

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här