nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Nytt grepp för ökad trygghet i arbetslivet

Svenskt Näringsliv föreslår en modernisering av reglerna för anställning och kompetensutveckling som de menar ska öka företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.

Svenskt Näringsliv menar att i dagens värld med stark internationell konkurrens och snabb teknikutveckling har Las blivit ett hinder för jobb och tillväxt.

– Nu behövs en genomgripande reform. Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens möjligheter att anställa, menar Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Läs mer: 3 steg för att stärka relationen mellan chefer och medarbetare

Den modell som Svenskt Näringsliv föreslår har fem delar:

1. Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för arbetsgivare att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag.

2. Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.

3. Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.

4. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.

5. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.

Läs mer: Motiverade chefer viktigast för att engagera medarbetare

– Vi vill komma överens med de fackliga organisationerna om lösningar som ökar både flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet. Vårt mål är att göra det lättare både att anställa och att få ett jobb. Om inte vi parter klarar att tillsammans modernisera regelverket så måste politiken ta sitt ansvar och genomföra de förändringar som krävs, säger Peter Jeppsson.

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här