nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Nordiska vd:ar ligger efter

Enligt IBM:s femte globala undersökning är nordiska chefer sämre än sina internationella kollegor på att utnyttja kraften i förändring, sociala medier och innovation.

Vartannat år sedan 2004 har konsult- och tjänsteföretaget IBM gjort en omfattande global undersökning bland världens vd:ar och chefer med motsvarande befattning. Årets rapport, IBM Global CEO Study, som släpptes i maj grundar sig på djupintervjuer med drygt 1700 ledare inom 64 länder och 18 branscher i Europa, Asien och Syd- och Nordamerika. Temat för årets undersökning var Leading through connections. Det syftar på ett särskilt fokus på hur chefer förhåller sig till en föränderlig omvärld där snabbt informationsutbyte och ökad globalisering tillsammans med en rusande teknisk utveckling skapar nya krav på ledarskapet.

Studien som kom 2008 pekade ut just vikten av förändring för framtidens företag. En framtid som nu är här. Det gäller för världens företag att hitta affärsmodeller som klarar av att ställa om verksamheten snabbt.

Undersökningen identifierar tre saker för att lyckas: öppenhet inom organisationer, bättre kommunikation med kunderna och att involvera partners.

– Om man vill bli framgångsrik gäller det att utnyttja den styrka och kreativitet man har inom sitt företag. Det finns helt andra möjligheter till transparens och att involvera personalen genom sociala medier på ett annat sätt än tidigare såväl internt som externt, säger IBM:s Sverige-vd Johan Sandell.

Hur framgångsrika de intervjuade vd:arnas organisationer var bedömdes utefter hur de klarar sig resultatmässigt på både kort och lång sikt. 19 procent hamnade i gruppen outperformers, de som lyckats bäst. De som klassificerades som outperformers var också de företag som drivit öppenhet och förändring längre än andra. Dessvärre visade det sig att nordiska ledare är sämre på att förändra sin organisation jämfört med övriga chefer.

– De upplever själva att de är sämre och inte lika hungriga på förändringar eller att interagera med sina kunder och har heller inte kommit lika långt inom att utveckla partnerskap för innovation, konstaterar Johan Sandell.

Tekniken rusar

Majoriteten av de intervjuade cheferna globalt sett, 71 procent, upplever att teknik är den absolut viktigaste externa faktorn som påverkar företagen. Det kan jämföras med 2004 år undersökning då teknik bara låg på en sjätte plats. Utvecklingen har gått snabbare än många företag hunnit med. Som privatpersoner är många av oss redan vana att använda allehanda tjänster, men företagen har inte hunnit ställa om i samma utsträckning.

Trots att nordiska länder ligger i framkant och medborgarna är flitiga användare av ny teknik i sin vardag så är de nordiska företagen inte lika bra på att utnyttja kraften i detta. Bara 10 procent i Norden använder sociala medier för att interagera med kunder, att jämföra med 16 procent globalt sett. Dessa siffror bedöms öka till 48, respektive 57 procent de kommande tre till fem åren.

– Nordiska företag har varit duktiga på att utveckla it, men mest som support för verksamheten. Frågan för företagsledare idag är hur de ska ta nästa steg och använda tekniken som konkurrensfördel, menar Johan Sandell.

Känn kunden

Studien visade också att de företag som rankas som framgångsrika är de som utvecklat nya sätt att utnyttja data för att skapa kundinsikt och individanpassa sina produkter. Globalt sett är chefer mer pigga på att förändra sin organisation för ökat kundfokus, 72 procent. Att jämföra med endast 59 procent bland nordiska chefer. Johan Sandell nämner att undersökningar visat att 70 procent av svenskarna gör research på nätet innan de köper en produkt.

– 30 procent köper ingenting om de inte hittar en referens på nätet. Allt det här påverkar de flesta branscher. Det gäller att ha en bättre insikt i kunderna och hur de agerar och tänker och att föra en dialog med dem på ett annat sätt än tidigare.

Han menar att företagsledare inom handeln ofta klagar över att det visserligen inte råder någon brist på information om kunderna, men att det är svårt att använda den informationen i realtid. Genom att analysera beteenden på nätet, hur kunder handlar och vad de lockas av finns stora möjligheter för företag att göra riktade kampanjer.

– Använd informationen från dina produkter och dess omgivning till att skapa nya tjänstekoncept för att på så sätt få bättre kontakt med dina kunder, tipsar han.

Företag som klassificerades som lite bättre i undersökningen visade sig ha större insikt i hur de kunde använda data än konkurrenterna.

Börja med mjuka värden

Johan Sandell pekar på att de flesta organisationer är kunskapsbaserade. Då blir det viktigt att koppla ihop kunskap mellan individer i bolaget för att åstadkomma förändring och innovation. Det gäller inte minst svenska industriföretag. Traditionellt hierarkiska strukturer har kanske haft svårt att hitta ett flöde för idéer i en stor organisation. Med teknik för social media finns plötsligt alla möjligheter för företagsledare att bygga plattformar för kommunikation som kan skapa kreativitet mellan alla nivåer.

Det betyder inte att det automatiskt skapas förändring för att du investerar i ett smart datasystem. Viktigare är att se över värderingskulturen och hur just er organisation kan skapa förutsättningar för dialog. Hur du ska lyckas involvera personalen finns det inga standardlösningar till.

– För att hitta bästa sättet kan man utnyttja tekniken men man ska inte börja där. Det är mer en fråga om att hitta ett annat sätt att jobba på än tidigare, säger Johan Sandell.

Nordiska vd:ar tycker att humankapital är viktigare för att skapa värde i företaget än vad internationella ledare tycker. På samma gång ser de en större utmaning med kompetensförsörjning i framtiden.

Släpp stoltheten

En väg till förändring går via att sträcka ut handen åt externa partners. 69 procent av de internationella högsta cheferna uppger att ett ökat samarbete med andra kommer att vara en del av deras affärsstrategi. Nordiska vd:ar är ännu mer angelägna, 74 procent, vilket kan tolkas som att de nordiska cheferna insett att de ligger långt efter i frågan. Endast 40 procent av de nordiska vd:arna samarbetar nämligen med externa partners för innovation i stor utsträckning. Johan Sandell tror att det bland annat beror på att marknaderna i Norden är förhållandevis små och har en tradition av kan-självattityd.

– Konkurrensen är i många branscher mer begränsad än i till exempel USA eller Asien. Där har konkurrensen drivit fram förändring, men i Norden har man lyckats göra relativt bra resultat ändå.

På sikt går det inte att gömma sig från den globala konkurrensen. Fler företag inser att de kan stå starkare genom att ta in externa företag som kan bidra på andra områden.

– Om någon hade sagt för tio år sedan att Volvo Personvagnar skulle ägas av kineser idag skulle alla ha skrattat. Det är inte omöjligt att det blir så inom fler branscher i framtiden och det kan innebära en styrka att hålla sig långt framme. För att lyckas med det krävs annorlunda affärsmodeller, anser Johan Sandell.

Taggar:

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här