nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Mobilitet bland vd:ar ökar

Småföretagens vd:ar omfamnar mobiliteten, i alla fall enligt en undersökning som Tele2 låtit genomföra bland vd:ar för 410 svenska småföretag.

Sju av tio vd:ar för småföretag använder mobilappar för att sköta bankärenden.

Ett av de mest populära användningsområdena är att sköta bankärenden. 68 procent av vd:arna som tillfrågades svarade att de använder mobilappar för att sköta kontakter med banker. Kalenderappar hör också till de mest populära, med 60 procents användning. För myndighetskontakter svarar 24 procent att de använder mobilappar.

– Mobilen blir allt mer viktig för oss i affärslivet och vi använder mer av mobilens faktiska kapacitet än tidigare. Tidigare var underhållningsappar mest intressanta och steget till att använda bankappar till annat än privata småärenden var långt. Nu ser många företagare att de genom mobila lösningar och smart app-användning kan spara mycket tid och kraft och få mer tid till sin kärnverksamhet, säger Pernilla Nissler, försäljningsdirektör för företagsmarknaden Tele2 Sverige.

Taggar:,

Fler nyheter

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här