nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

De övergripande nyckeltalen för en verksamhet skall väljas med omsorg. För att ett nyckeltal ska kvalificera sig som viktigt skall det ha stor inverkan på det slutresultat verksamheten siktar på. Nyckeltalet ska vara mätbart, och verksamheten ska vara väl införstådd med att det finns, varför det finns, hur det mäts och varför ni följer utvecklingen. FOTO: Shutterstock

Mät rätt nyckeltal och väx!

För att säkerställa tillväxt och utveckling behöver vd och ledningsgrupp ha koll på viktiga nyckeltal som påverkar verksamheten idag, men också följa de nyckeltal som kan påverka verksamheten långsiktigt.

Genom att veta vad du ska mäta, hur du mäter det, men också hur du på ett begripligt sätt kan rapportera det du mäter, får du bättre översikt över ditt företags utveckling. För att kunna arbeta med långsiktig framgång behöver även icke finansiella tal vara en del av den löpande rapporteringen. Här är fyra tips som hjälper dig en bit på väg.

1. Analysera vad som är viktigast för ert företag och hur ni säkrar detta – är ni ett konsultföretag som är helt beroende av er personals kompetens och engagemang eller är ni ett tillverkningsföretag som är beroende av enskilda råvaror? Vad är avgörande för ert företags framgång? I detta analysarbete behöver ekonomiavdelningen vara involverad för att ta fram prognoser och utfall för olika scenarier, för att få en tydlig bild av vad som påverkar verksamheten.

2. Hur kan du som vd mäta riskerna och göra dem mer konkreta? Utifrån de framgångsfaktorer och risker som identifieras i analysen behöver man ta fram nyckeltal, till exempel vad ger våra kunder eller medarbetare oss för betyg? Detta är förhållandevis lätta mätningar. Att hitta tal som beskriver riksnivåer, socialt ansvar eller miljöpåverkan kan vara betydligt svårare. Då får ni istället mäta beteende eller ta in externa revisioner för att göra en kvalificerad bedömning. Det viktiga är att man mäter och därmed synliggör vad om är viktigt för företagets långsiktiga framgång.

3. För att få en förankring i arbetet med långsiktig framgång behöver även dessa icke finansiella tal vara en del av den löpande rapporteringen. Sker rapporteringen av dessa områden bara på ledningsnivå och kanske i årliga glassiga rapporter är risken stor att det inte sker något egentligt arbete ute i organisationen. För att tydliggöra sammanhanget och prioriteringen bör ekonomifunktionen stå som ansvariga för rapporteringen av även dessa nyckeltal.

4. Då vet vi vad vi ska mäta, hur vi mäter det och hur vi rapporterar det. För att säkerställa rätt utveckling behöver den ekonomiska analysen naturligtvis följas upp. De prioriterade områdena måste upp på den fasta agendan och företagsledningen göras ytterst ansvariga för verksamhetens efterlevnad. Med moderna visuellt lättillgängliga verktyg för rapportering kan utfallet åskådliggöras på ett enkelt och sätt i organisationen. Att fundera över vad som är viktigt för verksamhetens långsiktiga arbete är nödvändigt för alla ledningsgrupper och bör stå högt upp på en Vd:s agenda. Ekonomifunktionen som ofta har det historiska ansvaret för att löpande säkra hantering av avvikelser bör ha en central roll i efterlevnaden även inom dessa områden.

 

Jens-Oskar Göransson är affärsområdeschef på Azets, tidigare Visma Services

Fler nyheter

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här