nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Många svenska företag missar att samla in data

En undersökning genomförd av AI-företaget Telescope och YouGov visar på stora brister hos företag när det gäller att samla in data och att de därför riskerar att tappa affärer.

Data har blivit den nya hårdvalutan om man ska ha chans att veta vad som faktiskt fungerar för affären eller inte. I Telescopes undersökning har man samlat information från 500 vd:ar och it-chefer från storbolag i Sverige, och resultatet visar stora brister utifrån både ett affärs- och varumärkesperspektiv.

Förutom brister när det kommer till att samla in data, finns det också brister i hur bolag använder sin data. Många företag kan inte alls avläsa hur datan påverkar deras marknadsinsatser, varken positivt eller negativt. 

Undersökningen visar bland annat att:

– 54 % av bolagen samlar inte in data över huvud taget. Med data avses exempelvis marknadsundersökningsdata, varumärkesmätningar, kund- och användarinformation, tillverkningsdata med mera. 

– Nästan en tredjedel, 31 % av bolagen har inte ett tydligt syfte med den data som samlas in utöver att analysera det operativa arbetet.

– Av de som samlar in data är det bara 26 % som svarar att man använder den för att avläsa resultat från marknadsinsatser som görs.

– Flera bolag använder inte alla delar i den data man samlat in, 32 % av dem menar att det är för att man inte kunnat koppla den samman på ett önskvärt sätt.

– 40 % av cheferna får inte något underlag från organisationen som visar att varumärkesbyggande arbete för bolaget påverkar företagets affärs positivt eller inte.

Fler nyheter

Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Konflikter är något som är nödvändigt och ett naturligt tillstånd för att en verksamhet ska utvecklas. Konsten är att hantera kraften i dem på rätt sätt och ha kontroll innan konflikten tar över och blir skadlig. Det menar konfliktexpert Tamara Maskovic på Medlingscentrum.

5 tips för att minska generationsgapet

Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här