nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Många svenska företag missar att samla in data

En undersökning genomförd av AI-företaget Telescope och YouGov visar på stora brister hos företag när det gäller att samla in data och att de därför riskerar att tappa affärer.

Data har blivit den nya hårdvalutan om man ska ha chans att veta vad som faktiskt fungerar för affären eller inte. I Telescopes undersökning har man samlat information från 500 vd:ar och it-chefer från storbolag i Sverige, och resultatet visar stora brister utifrån både ett affärs- och varumärkesperspektiv.

Förutom brister när det kommer till att samla in data, finns det också brister i hur bolag använder sin data. Många företag kan inte alls avläsa hur datan påverkar deras marknadsinsatser, varken positivt eller negativt. 

Undersökningen visar bland annat att:

– 54 % av bolagen samlar inte in data över huvud taget. Med data avses exempelvis marknadsundersökningsdata, varumärkesmätningar, kund- och användarinformation, tillverkningsdata med mera. 

– Nästan en tredjedel, 31 % av bolagen har inte ett tydligt syfte med den data som samlas in utöver att analysera det operativa arbetet.

– Av de som samlar in data är det bara 26 % som svarar att man använder den för att avläsa resultat från marknadsinsatser som görs.

– Flera bolag använder inte alla delar i den data man samlat in, 32 % av dem menar att det är för att man inte kunnat koppla den samman på ett önskvärt sätt.

– 40 % av cheferna får inte något underlag från organisationen som visar att varumärkesbyggande arbete för bolaget påverkar företagets affärs positivt eller inte.

Fler nyheter

Årets Employer Branding-företag utsedda

Undersökningsföretaget Universum Communication har utsett Sodexo, Unionen och Volvo Cars till ”Årets Employer Branding-företag 2019”. Utmärkelsen tilldelas företag som aktivt involverar hela organisationen i employer branding-frågor och som erbjuder bra karriär- och utvecklingsmöjligheter. 

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här