nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Många svenska företag missar att samla in data

En undersökning genomförd av AI-företaget Telescope och YouGov visar på stora brister hos företag när det gäller att samla in data och att de därför riskerar att tappa affärer.

Data har blivit den nya hårdvalutan om man ska ha chans att veta vad som faktiskt fungerar för affären eller inte. I Telescopes undersökning har man samlat information från 500 vd:ar och it-chefer från storbolag i Sverige, och resultatet visar stora brister utifrån både ett affärs- och varumärkesperspektiv.

Förutom brister när det kommer till att samla in data, finns det också brister i hur bolag använder sin data. Många företag kan inte alls avläsa hur datan påverkar deras marknadsinsatser, varken positivt eller negativt. 

Undersökningen visar bland annat att:

– 54 % av bolagen samlar inte in data över huvud taget. Med data avses exempelvis marknadsundersökningsdata, varumärkesmätningar, kund- och användarinformation, tillverkningsdata med mera. 

– Nästan en tredjedel, 31 % av bolagen har inte ett tydligt syfte med den data som samlas in utöver att analysera det operativa arbetet.

– Av de som samlar in data är det bara 26 % som svarar att man använder den för att avläsa resultat från marknadsinsatser som görs.

– Flera bolag använder inte alla delar i den data man samlat in, 32 % av dem menar att det är för att man inte kunnat koppla den samman på ett önskvärt sätt.

– 40 % av cheferna får inte något underlag från organisationen som visar att varumärkesbyggande arbete för bolaget påverkar företagets affärs positivt eller inte.

Fler nyheter

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här