nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Magnus Hansson Foto: Ulla-Karin Ekblom

Hur beskrivs chefer i media?

En analys av hur tidningarna Dagens Industri och Affärsvärlden beskriver chefer visar på att det finns många könsstereotyper. Till exempel är män aktiva och jagar efter framgång medan kvinnors karriärer förklaras med hjälp av väder – de får vind i seglen.

– Män beskrivs som resultatorienterade, objektiva, fokuserade och analytiska och kvinnor som personliga, mjuka och beroende av andra. Artiklarna följer könsstereotypa mönster, säger Magnus Hansson, forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet, som genomfört analysen. 

Studien undersöker till exempel ordval, metaforer, meningsbyggnad och vilka sorters frågor cheferna får svara på.  

– I artiklarna framställs män bland annat som jägare och aktiva chefer, nödvändiga för företagets framgång. Kvinnor däremot har inte skapat sin egen framgång – den beror på andra faktorer – som vind i seglen. 

Läs mer: Har ledarskap ett genus?

Manligt chefskap beskrivs med metaforer om vapen, sport, fordon och teknik medan kvinnor kopplas samman med lek, spel, natur och väder – manliga chefer har kniven mot strupen medan kvinnliga chefer lägger pussel. 

– Män säger saker som ”de slaktar oss men vi går upp varje morgon och fortsätter”. Kvinnor säger istället att ”de står i stormens öga”. Både cheferna och journalisterna använder könsstereotypa metaforer, konstaterar Magnus Hansson. 

Det finns också skillnader mellan vilka frågor cheferna får besvara. Kvinnor får frågor om äktenskap, barn och relationen till föräldrarna. Män får däremot nästan uteslutande frågor som rör fritidsintressen eller vilken bil eller båt de kör.

Läs mer: Möjligt att leda med kvinnliga egenskaper

– Män får prata ostört om företaget medan kvinnor ofta får svara på frågor om balansen mellan arbetsliv och familj. Män får vara professionella och kvinnor personliga, säger Magnus Hansson. 

Dessutom har han sett att kvinnor blir mer sammankopplade med olika händelser i deras företag på ett personligt plan medan män mer sällan behöver svara för organisationen utan kan framför allt hålla misslyckanden på armlängds avstånd. 

– Media spelar en viktig roll när det gäller att konstruera, förändra eller som i det här fallet befästa stereotypa bilder av kvinnor och män, vilket också får konsekvenser för hur samhällets bild av män och kvinnor i rollen som chefer både befästs och förstärks, avslutar Magnus Hansson. 

Fler nyheter

Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Konflikter är något som är nödvändigt och ett naturligt tillstånd för att en verksamhet ska utvecklas. Konsten är att hantera kraften i dem på rätt sätt och ha kontroll innan konflikten tar över och blir skadlig. Det menar konfliktexpert Tamara Maskovic på Medlingscentrum.

5 tips för att minska generationsgapet

Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här